انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده، تحت نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه و سرپرست فرهنگی دانشکده به‌صورت رسمی و مستقل مجاز به انجام فعالیت‌های علمی در حیطه گرایش مربوط به‌ گروه آموزشی خود هستند. هر یک از گروه‌های آموزشی دانشکده معماری دارای انجمن علمی مختص خود هستند که با‌هم مجمع انجمن‌های علمی در دانشکده را تشکیل می‌دهند. برخی از گروه‌های آموزشی دانشکده هر سال انجمن علمی فعال و رسمی ندارند، معمولا گروه معماری، شهرسازی، فناوری معماری و مطالعات معماری ایران به‌صورت ثابت در هر سال توانسته‌اند انجمن علمی خود را فعال نگه دارند.

Responsive Image
انجمن علمی دانشجویی معماری                
Responsive Image
انجمن علمی دانشجویی مطالعات معماری ایران
Responsive Image
انجمن علمی دانشجویی مرمت بناها و بافت‌های تاریخی
Responsive Image
​انجمن علمی سوانح و بازسازی        
Responsive Image
انجمن علمی دانشجویی شهرسازی
انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه
Responsive Image
انجمن علمی فناوری معماری                  
Responsive Image
انجمن علمى دانشجويی معمارى منظر