مرکز نوآوری دانشکده

اهداف:

 • • تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق کارآفرینی در دانشکده معماری و شهرسازی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت دانشجویان و استادان دانشکده در تحقق روحیه نوآوری و کارآفرینی در ‌یک فضای پرنشاط علمی
 • • ایجاد ساز و کار مناسب برای شناسایی ایده‌های تخصصی و فرصت‌های کارآفرینی در حوزه ساختمان و شهرسازی
 • • نهادینه‌ کردن تفکر کسب و کاری و کارآفرینی در‌ میان دانشجویان و مرتبط ‌کردن آنها با اکوسیستم نوآوری کشور
 • •  بررسی و تحلیل نیازهای صنعت ساختمان و در ‌نهایت به‌دست ‌آوردن راه‌کارهای خلاقانه با مشارکت استادان و دانشجویان
 • • ایجاد بستر مناسب برای تعامل صاحبان ایده با سایر بخش‌ها و سیستم‌های مرتبط با تجاری‌سازی پارک علم و فناوری
 • • توسعه فناوری‌های نوین در حوزه معماری و تبدیل آنها به فناوری و محصولات فناورانه
 • • نهادینه ‌کردن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی، پژوهشی و کارآفرینی و کار گروهی دانشجویان
 • • جذب دانشجویان نخبه و ممتاز در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری و بهره‌گیری از مشارکت و رقابت بین آنها در ارتقای فضای کارآفرینی دانشگاه
 • •  جذب استادان جوان برای هدایت و مشاوره به دانشجویان برای پرورش ایده‌ها و بهبود ارتباط کاری بین آنها
 • •  بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان و ارتباط به دانش‌آموخته‌های دانشکده در بخش‌های خصوصی و دولتی
 • • ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به گروه‌های ایده‌پرداز برای خلق کسب و کارهای دانش‌بنیان
 • •  اطلاع‌رسانی و آموزش دانشجویان از بدو ورود به دوره کارشناسی برای ایجاد کسب‌و‌کارهای فناورانه و شناخت بهتر بازار
 • •  آشنایی دانشجویان با کارآفرینان موفق در صنعت ساختمان با بهره‌گیری از دانش‌آموخته‌های دانشکده در داخل و خارج از کشور
 برنامه‌های عملیاتی و اجرایی پیشنهادی برای مرکز نوآوری:
 • • راه‌اندازی مرکز نیاز‌سنجی و پروژه‌یابی در صنعت ساختمان با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده
 • • ایجاد بستر ارتباطی مناسب جهت تعامل و همکاری با نها‌دها و بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری ایران
 • • کمک به شناخت بهتر نیازهای صنعت و شکل‌گیری بهتر و واقع‌بینانه ایده‌ها
 • •  جذب دانش‌آموخته‌های توانمند فعال در بازار کار
 • • جذب اعضای هیات‌علمی
 • • جذب شرکت‌های دانش‌بنیان
 • • راه‌اندازی وب‌سایت مرکز برای معرفی نیازهای صنعت ساختمان
 • • راه‌اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت
 • •  راه‌اندازی مرکز ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان معماری و شهرسازی
اطلاعات تماس:
مسؤول مرکز: خانم دکتر زهرا‌سادات زمردیان
رزومه
پیوندها:
مرکز اسناد و تحقیقات