انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه

از جمله فعالیت‌های این انجمن، برگزاری دوره‌های آموزشی به‌شرح زیر‌است:
  • 1- دوره آموزشی رویت پیشرفته ونیویس ورک برای مقدمات BIM و همایش، نیمه دوم 1397

  • 2- دوره آموزشی مدلسازی و مدیریت اطلاعات ساختمان برای مدیران پروژه

  • 3- سرفصل‌ها: آشنایی با نرم‌افزار رویت (دو جلسه)، آشنایی نرم‌افزار نیویس ورک (4 جلسه)، معرفی استانداردهای بیم (2 جلسه)، پیاده‌سازی بیم (1 جلسه)، مدرس دوره: مهندس سجاد جعفریان

  • 4- دوره آموزشی کارشناس ایمنی ساختمان با همکاری سازمان فنی حرفه ای و ارائه مدرک و در بهمن 97 با استقبال دانشجویان مدیریت پروژه و ساخت و دیگر گرایش‌ها از جمله انرژی، فناوری و معماری و معماری منظر و بازسازی برگزار و باموفقیت به اتمام رسید. دوره آموزشی PRINCE 2 که مقدمات و هماهنگی‌های آن انجام پذیرفت در نهایت توسط مدرس دوره لغو گردید
 در حال حاضر انجمن وضعیت پویایی ندارد.
Responsive Image
پیوندها:
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده