انجمن علمی دانشجویی معماری

انجمن علمی معماری در مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری در سال 1390 تاسیس شد و طبق مصوبه آیین‌نامه انجمن‌های علمی با‌ برگزاری انتخابات تحت نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشـگاه و تشکیل شورای مرکزی 7‌ نفره فعالیت خود را آغاز‌ کرد. این انجمن علاوه بر شورای مرکزی، دارای شورای عمومی برای دانشجویان فعال و علاقه‌مند به فعالیت‌های علمی است. در سال 1396 برنامه سالانه‌ای با همکاری اعضای شورای مرکزی و استاد مشاور انجمن تدوین‌ شد. در‌ این برنامه کارگروه‌های مختلفی از جمله کارگروه‌ گفتگوهای علمی و تخصصی، رویدادهای علمی، نمایشگاه آثار برتر دانشجویان «نگاه‌مان»، کلاس‌های آموزشی نرم‌افزار، ساخت، بازدید از بافت تاریخی تهران، مونوگرافی (برداشت و ثبت خانه‌های تاریخی تهران)، طراحی، کتاب سال دانشکده معماری، نشریه «روزنه» و نشریـه صوتی و تصویری «پادکست معماری» و ترجمه کتاب معرفی و برنامه و وظایف هر کدام مشخص‌ شد. در هر‌ دوره این برنامه به‌روز و به‌ معاونت فرهنگی دانشگاه و سرپرست فرهنگی دانشکده تقدیم می‌شود. برای هر کارگروه از اساتید دانشکده جهت همکاری دعوت به‌عمل می‌آید. در انجمن علمی، سعی بر آن است که با‌ برقراری ارتباط مناسب میان دوره‌های تحصیلی مختلف، ضمن شناسایی توانایی و استعدادهای دانشجویان در زمیـنه‌های گوناگون، امکان استفاده از تجربه‌های آنها فراهم آید. بدین‌ ترتیب امید است بتوان به‌یکدیگر در طی مسیر تحصیلی کمک کرده و به‌کسب تجاربی پرداخت که شاید در آتلیه‌ها و کلاس‌های درسی‌ فرصت یا امکان دستیابی به‌ آنها وجود ندارد و یا به‌صورت گذرا به آنها پرداخته می‌‌شود. از افتخارات انجمن علمی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
 
  1. انجمن علمی برتر در جشنواره حرکت در سطح بین‌المللی در سال 1399
  2. نشریه روزنه به‌عنوان نشریه برتر فنی مهندسی در جشنواره نشریات دانشگاه
  3. انجمن علمی برتر در جشواره حرکت در سطح دانشگاه در سال‌های متوالی از جمله 1397 و 1398 
نشریه انجمن علمی تخصصی معماری روزنه، در آبان ماه 1396 مجوز فعالیت خود را از مسئول نشریات معاونت فرهنگی دانشگاه، جناب آقای زمانی، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از نشریات دانشجویی تخصصی دریافت‌ کرد. رویکرد در نشریه روزنه، در مقام یک نشریه دانشجویی وابسته به‌ انجمن علمی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، نگاه به معماری از روزنه‌ای متفاوت است. در این نشریه سعی بر‌این است که با انتخاب موضوعاتی کمی دورتر از معماری، درهایی نو باز‌ شود، موضوعاتی که از پژوهش‌های رایج دانشگاهی جدا‌ است. نشریه به‌صورت گاه‌نامه منتشر می‌شود. در شماره نخست پرونده‌ای برای زلزله گشود‌ه شد و در دومین شماره پول موضوع اصلی‌ بود. موضوع شماره 3 «جانوران و معماری» و شماره 4 «خیال و معماری» است.
Responsive Image
پیوندها:
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده