آزمایشگاه فن ساختمان

آزمایشگاه فن ساختمان شامل آزمایشگاه بتن (درحال تجهیز)، آزمایشگاه مصالح (درحال تجهیز) و آزمایشگاه چوب است. این آزمایشگاه به منظور بهره‌برداری گروه‌های زیر‌ است:

  • استادان با گرایش‌های فن ساختمان، سازه، فناوری‌های نوین، صنعتی‌سازی، بلندمرتبه‌سازی، مصالح، طراحی فنی و زیر‌شاخه‌های آن
  • ارتباط با‌ صنعت در زمینه‌های فوق و کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، و ارگان‌ها جهت ارائه خدمات مرتبط
  • دانشجویان تحصیلات ‌تکمیلی در زمینه‌های مرتبط با‌ معماری و سازه، مصالح، بازیافت، مرمت، مقاوم‌سازی، خاک، زلزله، و نظایر آن
  • دانشجویان کارشناسی معماری
اطلاعات تماس:
سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد تحصیل‌دوست 
رزومه
22531628
پیوندها:
کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها