دستاوردها و افتخارات دانشکده

جدیدترین اخبار

انتشار کتاب «طراحی فراگیر مسکن و فضاهای باز همسایگی»

کتاب «طراحی فراگیر مسکن و فضاهای باز همسایگی» تألیف  سیدعباس یزدانفر، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، سعید نوروزیان‌ملکی، دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و نگار سعادت منتشر شد. این کتاب برای نخستین بار در سال 1402 در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.

7734 بازدید

اطلاعیه‌ها