انجمن علمى دانشجویی مرمت بناها و بافت‌هاى تاریخی

از جمله فعالیت‌های این انجمن، برگزاری نشست‌هایی به شرح زیر‌است:
 • 1- حرفه آبادگری بناهای تاریخی، مهندس کیارش اقتصادی

 • 2- به‌کارگیری فناوری نانو در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، دکتر مهدی سریع‌کار

 • 3- تجرب مرمت خانه سروش یزد، دکتر سید‌مصطفی صالحی

 • 4- تحلیل کاربندی چهارسوی کلاهدوزان تبریز، مهندس سینا فرامرزی

 • 5- تقدیر از یک‌ عمر فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی دکتر فرهاد تهرانی، دکتر فرهاد تهرانی

 • 6- بررسی تجارب مرمت و احیا باغ‌شهر تاریخی نطنز، مهندس ناصر مشهدی‌زاده

 • 7- سمینار بررسی تجارب مرمت مسجد مناره ارومیه، دکتر عباس‌زاده و دکتر عقلمند

 • 8- مروری بر تجربه مرمت خانه امیری مشهد، مهندس هومن اسدی، مهندس هدایت گواهی

 • 9- در‌باب میراث گنبد قابوس، دکتر عبدالمجید نورتقانی

 • 10- بررسی تجربه مرمت و احیای عمارت دیوان‌خانه کریمخانی شیراز، مهندس اکبر تقی‌زاده اصل

 • 11- مروری بر‌تجربه مرمت مسجد و مدرسه حکیم هاشمی تهران، مهندس محمود نیکدست

 • 12- بررسی تجارب مرمت و احیای باغ‌شهر نیاسر، مهندس ناصر مشهدی‌زاده دهاقانی

 • 13- مجموعه سیمنارها و کارگاه‌ها به مناسبت هفته میراث فرهنگی

Responsive Image
پیوندها:
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده