آمار دانشجویان و کادر هیات‌علمی

•    جمع کل دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی در سال تحصیلی 1399-1400: 945
•    تعداد دانشجویان کارشناسی معماری: 210
•    تعداد دانشجویان کارشناسی‌ارشد: 647  (شامل دانشجویان کارشناسی‌ارشد معماری: 163، طراحی شهری: 54، برنامه‌ریزی شهری: 50، برنامه‌ریزی منطقه‌ای: 42، مرمت و احیاء ابنیه و بافت‌های تاریخی – حفاظت و مرمت میراث معماری: 30، مطالعات معماری ایران: 32، معماری منظر:70، سوانح و بازسازی:44، مدیریت پروژه و ساخت: 62 ، فن‌آوری معماری: 50 ، علوم ساختمان:50)
•    تعداد دانشجویان دکتری: 88  (شامل دانشجویان دکتری معماری: 61، شهرسازی:27)

 
•    جمع کل اعضای هیات‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی در سال تحصیلی 1399-1400: 54
•    اعضای هیات‌علمی فعال: 44
•    اعضای هیات‌علمی بازنشسته: 10
•    تعداد استاد: 8
•    تعداد دانشیار: 12
•    تعداد استادیار: 34
•    کادر پشتیبانی اداری و خدماتی: 34