Faculty Profile

مظفر صرافی

استاد

مظفر صرافی

معماری و شهرسازی / برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

Theses Faculty

رساله های دکتری

 1. طرح واره ی ذهنی و تولید فضای شهری: مطالعه محدوده ی میدان انقلاب شهر تهران
  بهراد فرمهینی فراهانی 1400
 2. خیابان زیست پذیر و نقش آن در گردشگری شهری پایدار : ( مطالعه موردی : خیابان ولیعصر تهران، حد فاصل چهارراه پارک وی تا میدان تجریش)
  محمدرضا اکبری 1398
 3. چار چوب برنامه ریزی باز آفرینی محله برای تحقق پایداری اجتماعی
  کاوه حاجی علی اکبری 1397
 4. تبیین فضایی سیاست غذایی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری:مورد پژوهی منطقه کلانشهری تهران
  حسن محمدیان مصمم 1397
 5. واکاوی ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی در محلات منتخب شهر تهران
  فاطمه سادات حسینی نژاد 1396
 6. تبیین توسعه پایدار پیراشهر با تاکید بر حکمروایی زمین، مورد پژوهی :شهرستان اسلامشهر
  محمدکاظم شمس پویا 1396
 7. توسعه پایدار اجتماعات محلی و جهانی شدن در فرایند باز تولید فضای شهری (مورد پژوهی مشهد)
  محمدحسن رضوی 1396
 8. تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و محلی به منظور تحقق حکمروایی شایسته شهری در چارچوب قانون اساسی،مطالعه موردی:کلانشهر تهران
  محمدحسین بوچانی 1396
 9. تبیین نقش دولت اجتماع و برنامه ریزان در برنامه ریزی شهری ایران (موردپزوهی منطقه یک شهر تهران
  مهدی چمنی مقدم 1394
 10. چالش های مدیریت کلانشهر تهران در تحقق حمل و نقل پایدار درون شهری با رویکرد اقتصاد سبز ( مورد پژوهی : منطقه 3 شهرداری تهران )
  صابر محمدپور 1394
 11. چالش های مدیریت کلانشهر تهران در سازگاری با الزامات تغییر آب و هوایی با تاکید بر پایداری اجتماعات محلی
  علی محمدنژاد 1394
 12. تحلیل فضایی خدمات پشتیبان تولید با تاکید بر کارکرد فراملی کلانشهر تهران
  علیرضا محمدی 1390
 13. گذران اوقات فراغت و گردشگری طبیعت - محور در دامنه‌های جنوبی پهنه البرز مرکزی(محدوده بین رودخانه های هراز تا کرج - چالوس )
  حسن اسماعیل زاده 1389
 14. فضا، جامعه و امنیت اجتماعی در حاشیه جنوبی کلان شهر تهران مورد : شهرستان اسلامشهر
  بهمن کارگر 1388

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. تحلیل نظام مند دلایل و پیامدهای حاشیه ای شدن اجتماعی - فضایی نواحی روستایی ( مورد پژوهی : شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان )
  شبنم سادات بابامیری 1400
 2. برنامه ریزی حمل و نقل پایداربا رویکرد شهر دربرگیرنده (مورد پژوهی یکی از مناطق تهران)
  ملیکا صوفی امامی 1400
 3. پیامد های احداث شبکه های ملی ارتباطی بر توسعه ی منطقه ای پایدار مورد پژوهی: احداث بزرگراه و راه آهن شمال - جنوب در استان گیلان
  ایران دخت ناصح 1400
 4. تحلیل تحرک سرمایه ی انسانی و پیامدهای آن در توسعه منطقه ای شهرستان مسجد سلیمان
  نجمه خلیلی اردلی 1400
 5. برنامه ریزی بازآفرینی اراضی قلعه مرغی با رویکرد آینده نگاری راهبردی
  مهسا شفیعی 1399
 6. سیر تحولات اجتماعی – فضایی روستای پیراشهری تهران با تاکید بر عوامل نووارگی، مورد پژوهی: محله اراج
  حسنا ارشدی 1399
 7. راهکار های برنامه ریزی راهبردی توسعه منطقه ای با تاکید بر پایداری انرژی در استان مازندران
  محمود غنی پور 1399
 8. نقش مناطق آزاد ایران در توسعه منطقه‌ای - موردپژوهی: منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار
  کیانا اعتمادی 1398
 9. ارزیابی پایداری طرح ویژه اراضی عباس اباد و ارائه راهبردهای طراحی شهری پایدار
  مهسا بذری 1398
 10. ظرفیت سنجی اقتصاد آبی در راستای تحقق پایداری توسعه منطقه ای استان مازندران
  مریم دلاوری خورهه 1398
 11. توسعه راهبردی یکپارچه مناطق آزاد تجاری و نواحی هم پیوند با آن ها(مورد پژوهی :منطقه آزاد اروند)
  آریان اسروش 1398
 12. چارچوب برنامه ریزی برای بازآفرینی پایدار محلات اسکان غیررسمی ( مورد پژوهی: محله اسلام آباد در شهر ارومیه)
  خالص اسوبار 1398
 13. ترجمان مفهوم شهر بازمولد در شهر کوچک ایرانی،مورد پژوهی: شهر تاکستان
  حمیدرضا نظری خاکشور 1398
 14. ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر تاب آوری شهر قزوین
  علی سمیاری 1397
 15. برنامه ریزی راهبردی کنش متقابل نظام حمل و نقل شهری و مراکز تجاری بزرگ (مطالعه تطبیقی مجتمع های تجاری کورش و پالادیوم در تهران)
  زهرا گودرزی 1397
 16. توسعه فضایی تعادل بخش منطقه کلانشهری با تاکید بر پیوندهای شهری - روستایی ، منطقه کلانشهری مشهد
  مصطفی صلح جو 1397
 17. بازآفرینی شهری فرهنگ مبنای بافت تاریخی با تاکید بر نقش طبقه خلاق(مورد پژوهشبافت تاریخی خوسف)
  علی عارف 1397
 18. برنامه ریزی شهری راهبردی با تاکید بر پایداری منابع آب(مورد مطالعاتی: شهر ساوه)
  بنفشه علی عباسی 1397
 19. الزامات برنامه ریزی شهری عدالت محوربر مبنای حق به شهرزنان در فضاهای شهری (مورد پژوهی:محله هفت حوض واقع در منطقه 8 تهران)
  فاطمه قیومی 1397
 20. فرهنگ پذیری اجتماعات شهری مبتنی بر شهرآموزنده با تاکید بر نقش مراکز آموزش عالی،محلات کلانشهر مشهد مقدس
  فائزه همدانچی 1397
 21. الزامات توسعه فضایی پایدار در مواجهه با تهدید ناشی از تغییرات آب و هوایی منطقه کلانشهری تهران
  سمیرا حمیدی تهرانی 1396
 22. بازآفرینی زمین‌های رها شده شهری ایران در پرتو رویکرد رقابت‌پذیری؛ منطقه 9 تهران
  سینا سلمان زاده 1396
 23. توسعه منطقه شرق استان خراسان جنوبی با تاکید بر رقابت پذیری در توسعه روستایی
  ایمان ارفعی مقدم 1396
 24. برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی دشت همدان - بهار مبتنی بر منابع آب پایدار
  پرستو میمنی 1396
 25. بررسی موانع و الزامات نهادی توسعه شهری پایدار در شهرهای میانی کوچک مورد پژوهشی : شهر نهاوند
  بابک فریادرس 1396
 26. برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل دوستار کودک و نوجوان(نمونه پژوهشی:محله یوسف آباد تهران)
  نگار بزرگ زاده یزدی 1396
 27. بازآفرینی محلات تاریخی با تاکید بر توسعه اجتماعات محلی(مورد پژوهشی:محله عودلاجان)
  محدثه قدیری 1396
 28. دگردیسی فضایی ناحیه پیراشهری، (مورد پژوهی:نایسر در حومه شهرسنندج)
  شیدا ازادی 1395
 29. تحلیل الگوهای جابه جایی زنان وفضامندی ترس در کلانشهر تهران (مورد پژوهی : منطقه 6شهرداری تهران )
  لیلا احمدی 1395
 30. مطالعه تطبیقی ساختار فضایی محله های شهری با تاکید بر هویت شهرایرانی-اسلامی،مطالعه موردی: محله های امیریه و زعفرانیه ،تهران.
  فرشته دستواره 1395
 31. برنامه ریزی توسعه پایدار شهرستان پارس آباد با استفاده از رهیافت راهبرد توسعه شهری(CDS)
  سجاد بلوتک 1395
 32. شناسایی الگوهای توسعه کالبدی کلانشهر تهران طی دوره 1390-1345
  ادریس جهانگیر 1395
 33. بایستگی حکمروایی شهری برای برنامه ریزی توسعه پایدار اجتماع محلی (نمونه مطالعاتی: محله آخوند شهر قزوین)
  فاطمه قناد 1395
 34. ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی ادغام شده در شهر با تاکید بر توان های اجتماعی-اقتصادی خانوار ها (مورد مطالعاتی شهر ورامین ،محله خیر آباد)
  محمدرضا مهماندوست 1395
 35. امکان سنجی تحقق مدیریت یکپارچه شهری ( مطالعه موردی شهر ارومیه )
  آرمان مسلمی 1395
 36. آثار بازارچه های مرزی در توسعه فضایی شهر در ایران - مطالعه موردی بازارچه های مرزی شیخ صالح ( شهر جوانرود )
  سامان حیدری 1394
 37. ارزیابی اثربخش فضاهای عمومی سبز در افزایش حس تعلق به محله - مطالعه تطبیقی محلات نیاوران ، ولنجک و تجریش
  حسین رئیسی 1394
 38. تحلیل اثرات متقابل حمل و نقل سریع و تراکم شهری بر مبنای شاخص های زمین و مسکن - مطالعه تطبیقی محلات مدائن و وحیدیه در منطقه هشت شهرداری تهران
  یوسف غفوری 1394
 39. سنجش توسعه شهری با شاخص ترکیبی نیک بختی به منظور برنامه ریزی توسعه شهری نمونه موردی: شهرهای بالای 100 هزار نفر استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل
  نصیبه هاشمی 1394
 40. برنامه ریزی اصلاح ساختار حمل و نقل شهری در راستای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی با رویکرد کاهش انتشار کربن، مورد پژوهشی منطقه شش شهرداری تهران
  مریم یوسفی احمدچالی 1394
 41. توسعه پایدار اجتماع محلی با تاکید بر مشارکت زنان(مورد پژوهی محله بلورسازی منطقه 17 شهرداری تهران
  الناز اکبری 1394
 42. سنجش اصول عدالت فضایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای و ارائه راهکارهای تحقق آن، مورد مطالعه: استان فارس
  زهرا بحرانی فرد 1393
 43. ارزیابی طرح توسعه منطقه کلان شهری با تاکید برانگاشت توسعه پایدار با استفاده از روش ارزیابی راهبردی محیط زیستی (SEA)، مورد مطالعه: طرح مجموعه شهری شیراز
  سحر فلاحی 1393
 44. امکان سنجی بکارگیری رویکرد نو منطقه گرایی در برنامه ریزی فضایی منطقه ای در ایران (مورد پژوهی: شهرستان مشهد)
  ناصر نجاتی علاف 1392
 45. تدوین راهبرد توسعه پایدار فضایی برای شهر کاشمر
  جواد عبدی تربقان 1392
 46. برنامه ریزی ارتقائ کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری، نمونه موردی: منطقه 10شهر تهران
  صغرا ذوالفقاری گرجکلائی 1392
 47. تحلیل آثار توسعه ناهمگون فضایی شهرهای ابهر و خرمدره در چارچوب استراتژی توسعه شهری (CDS)
  وحید یاری قلی 1392
 48. دگرگونی ساختار فضای شهر با تاکید بر ابعاد کالبدی مطالعه موردی: خیابان مقدس اردبیلی منطقه 1 شهرداری تهران(1390-1355)
  ندا بهرامی 1392
 49. عوامل موثر بر شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی شهری و راهبردهای بقای خانوار مورد پژوهی : محله اسلام آباد ( منطقه 2 شهرداری تهران )
  مصطفی شمسائی 1391
 50. تحولات ساختار فضایی خوشه های تجاری-تخصصی درکلانشهر تهران (نمونه موردی : کتابفروشی ها)
  علی برکاتی 1391
 51. امکان سنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر همدان
  حسن محمدیان مصمم 1390
 52. مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد ناحیه محوری : نمونه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران
  عادله آقائی 1390
 53. تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری و آینده نگری محلات ریحان و خیابان در شهر قزوین
  لیلا یوسفی 1387
 54. راهبردهای توسعه شهری با تاکید بر توسعه پایدارمطالعه موردی شبستر
  منصور استادی سیسی 1387
 55. تغییرات کاربری باغهای شهری در استان کرمان مورد : شهر جیرفت ( 1385-1365 )
  معصومه علیمرادی 1387
 56. تحلیل سازمان فضایی و آینده نگری بخش مرکزی بهشهر
  خدیجه قلی پور 1387
 57. مدیریت توسعه مشارکتهای محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران مورد پژوهی: محله نارمک ناحیه 2 منطقه 8
  سلمان معصومی 1387
 58. پیامدهای اجتماعی - فضایی طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر مشهد در مورد ساکنین و مشاغل محله طبرسی
  اکرم شهیدی 1386
 59. تحلیل فضائی بافت فرسوده شهری ، چاره جویی احیاء ناحیه بازار توپخانه شهر کرمانشاه
  مریم سجادی اصل 1386
 60. تحولات اجتماعی – اقتصادی و کالبدی محله قدیمی لب آب ( شهر شیراز ) طی نیم قرن اخیر
  کمال نوذری 1386