تشکل‌های علمی و پژوهشی دانشکده


نام: «معماري دفاعي (دفاع غير عامل در معماري)»
مدير هسته: دكتر احمد اصغريان جدي
تاريخ تصويب: 16/3/1388

اهداف:
1ـ پيشنهاد، تدوين و مديريت پروژه‌هاي بنيادي و كاربردي در زمينه معماري دفاعي، تهيه زمينه حمايت و انجام پروژه تحقيقاتي، جذب و تشويق نيروهاي متخصص به منظور انجام تحقيقات و توليد علم در اين زمينه.
2ـ همفكري، همياري و نشان دادن راهكار به سازمان‌هاي قانون گذار نظير وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، نيرو، دفاع و شهرداري‌ها و همچنين مسئولان تأسيسات زيربنايي كشور و نيروهاي نظامي در جهت تدوين و تنظيم مقررات ملي طراحي و ساخت سازه و اجراي طرح‌هاي عمراني با رعايت دفاع غير عامل.
3ـ تدوين و برگزاري دوره‌‌هاي تخصصي كوتاه مدت و پسا دكتري در زمينه اثر گذاري دفاع غير عامل در طراحي معماري و شهرسازي و آمايش كشور.
4ـ برقراري ارتباط و ايجاد زمينه همكاري با سازمان‌هاي معتبر داخلي و بين‌المللي به منظور ارتقاء سطح علمي كشور در زمينه تأمين مجتمع‌هاي زيستي با ايمني مطلوب و داراي تكنولوژي ساخت و ساز، مصالح و استفاده از امكانات بومي و نوين.
5ـ برگزاري سمينار و انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و انتشار كتاب، مقاله و جزوات در ارتباط با نياز كشور به معماري دفاعي

حدیث جنگ - مجموعه اسناد تصویری دفاع مقدس
-----------

دریافت لیست اسناد موجود در مجموعه هسته پژوهشی 
معماری دفاعی دفاع غیر عامل  دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

بيمارستان صحرايى ضد انفجار در ايران.pdf

فرهنگ دفاع در ایران .pdf


 

نام: «معماري و شهرسازي ايران دوره قاجار»
مدير هسته: مهندس كامبيز حاجي قاسمي
تاريخ تصويب: 8/2/1388

اهداف:
الف: شناخت شهر شامل
1ـ خصوصيات شهرهاي مهم، 2ـ بررسي تغيير و تحولات شهري و شهرسازي، 3ـ بررسي ساختار شهر و اجزا و عناصر آن
ب: بررسي معماري شامل
1ـ بررسي تحولات معماري، 2ـ تفاوت‌ها و تشابه‌ها با معماري دوره‌هاي قبل، 3ـ بررسي انواع بناها و خصوصيات معماري هر يك از آنها، 4ـ ويژگي‌هاي طراحي معماري (تركيب و انتظام فضايي، اندازه‌‌ها و تناسبات، 5ـ معرفي برخي مجموعه‌ها و بناهاي شاخص، 6ـ معرفي تزئينات و هنرهاي وابسته به معماري، تأثير آنها بر فضاها، ابداعات جديد در اين زمينه 7ـ معرفي مصالح مورد استفاده و بررسي فن ساختمان 8ـ مطالعه كيفيت‌هاي برجسته فضا سازي و معماري
ج: زندگي و معماري شامل
1ـ معماري و حوزه‌هاي زندگي، اقسام فعاليت‌ها و نسبت آنها با معماري 2ـ ذهنيت درباره معماري و ذوق معمارانه 3ـ حمايت و بانيگري 4ـ پديد آورندگان و هرمندان
د: نگاه به ميراث فرهنگي در عصر قاجار (چگونگي رفتار با ميراث گذشته) شامل
1ـ مباني و زمينه‌هاي شكل گيري 2ـ تجارب و شيوه‌ها
هـ: شناسايي و گردآوري منابع و مراجع شامل
1ـ تدوين و تهيه كتابشناسي موضوعي 2ـ ايجاد بانك اطلاعاتي كامپيوتري اطلاعات بناها و شهرها
ي: نگاهي به تاريخ، فرهنگ و جامعه شامل
1ـ تاريخ و حوزه جغرافيايي قلمرو و تغيير و تحولات آن 2ـ جامعه، اقتصاد و سياست 3ـ حكمت و انديشه

نام: «نظريه پژوهي در معماري و هنر»
مدير هسته: دكتر هادي نديمي
تاريخ تصويب: 9/3/1388

اهداف:
1ـ تعميق مباني نظري هنر و معماري در فضاي علمي كشور و تلاش در ايجاد خودباوري سازنده و حقيق در توليد نظريه‌هاي بنيادي و كاربردي در معماري و هنر
2ـ غنا بخشيدن به فضاي علمي رشته‌هاي معماري و هنر در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي
3ـ يافتن بنيادهاي نظري معماري و هنر در منابع فرهنگي و ديني و بومي ايران
4ـ تهيه بانك اطلاعات در زمينه نظريه‌هاي طرح شده در تاريخ انديشه معماري و هنر

http://archtheory.sbu.ac.ir

نام: «سیستمهای هوشمند در مهندسی معماری»
مدير هسته: دکتر شهرام پوردیهیمی
تاريخ تصويب: 18/3/1390

اهداف:

​برنامه  های هسته پژوهشی «سیستمهای هوشمند در مهندسی معماری» عبارتست از :
1ـ تحقیق و تمرکز بر روی موضوعات علمی خاص و مهم در حوزه های معماری به شکل عام و حوزه های اقلیم، انرژی و سازه به  صورت خاص.
2ـ ارائه آزمایش و ساخت نمونه هایی در مقیاس واقعی.
3ـ آموزش و  برگزاری دوره های مختلف زمینه های هوشمندی در محیط های مسکونی.

نام هسته: معماري روستايي
مدير: اكبر زرگــر
تاريخ تصويب: 19/4/1387

اهداف:
1ـ شناخت ارزش‌هاي معماري بومي روستايي در جهت ارتقاء دانش متخصصين
2ـ تحقيق در زمينه تكنولوژي مناسب براي ساخت و ساز و فعاليت‌هاي عمران روستايي و تأمين مسكن براي روستائيان
3ـ شناخت و معرفي ويژگي‌هاي مصالح بومي روستايي و قابليت‌هاي آنها
4ـ روش‌هاي ارتقاء كيفيت و تقويت مصالح بومي براي ساخت و ساز و مقاوم سازي بناهاي بار ارزش روستايي
5ـ آموزش نيروهاي متخصص عمران و ساخت و ساز روستايي از طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت با مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي دولتي

نام: «منظر و طراحی بوم گرا»
مدير هسته: دکتر سید حسن تقوایی
تاريخ تصويب: 17/7/1392

اهداف:
الف: ایجاد مرکزی برای تشریک مساعی پژوهشگرانی که محیط و منظر (اعم از طبیعی و مصنوع) و «بوم» را در مراتب و اشکال مختلف، موضوع تحقیق خود قرار می‌دهند.
ب: شناخت جغرافیایی موضوعی بوم شناسی و مباحث پشتیبان در تحلیل بوم و منظر.
ج: تدوین سرفصل و طرح موضوعات پژوهش‌های بنیادین منظر و ایجاد بستر و شبکه پژوهشی با متخصصین.
د: تربیت پژوهشگران جوان در موضوعات مربوط.
هـ: انتقال دستاوردها، ظرفیت سازی و کشف جامعه هدف با برگزاری سمینارها و کارگاه‌های تخصصی.