Faculty Profile

زهراسادات زمردیان

استادیار

زهراسادات زمردیان

معماری و شهرسازی / ساختمان

Theses Faculty

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. بهره گیری از واقعیت مجازی جهت بررسی ادراک بصری در فضاهای داخلی
  مائده سادات میردامادی 1399
 2. تدوین چارچوب جامع بررسی عملکرد محیطی ساختمان با رویکرد آکوستیک - امکان سنجی بهره گیری از مدل های هوش مصنوعی
  ریحانه ابرقوئی 1399
 3. تدوین چارچوب جامع بررسی عملکرد محیطی ساختمان در حوزه ی روشنایی طبیعی و آسایش بصری - امکان سنجی بهره گیری از مدل های هوش مصنوعی
  هانیه نورکجوری 1399
 4. تدوین چارچوب جامع بررسی عملکرد محیطی ساختمان ارزیابی و بازنگری دستورالعمل مدارس سبز
  پگاه اشراقی 1399
 5. تدوین چارچوب نرم افزاری بومی با محوریت بهبود عملکرد حرارتی و مصرف انرژی در ساختمان
  نیما فروزنده شهرکی 1399
 6. تدوین الگوریتم طراحی سایبان بهینه مبتنی بر تاثیر همزمان شاخص های بصری و حرارتی
  روژین گهوارهء 1398
 7. تدوین الگوریتم باز و بسته شدن پنجره‌ها برای تامین آسایش حرارتی و کیفیت هوای کلاس درس
  ندا بهاور 1398
 8. بهینه سازی عملکرد حرارتی نماهای دو پوسته برای ساختمان های اداری میان مرتبه در شهر تهران
  محمدرضا آیت اللهی 1398
 9. تدوین الگوی طراحی جدار نورگیر اتاق های استراحت بیمارستان جهت تامین آسایش محیطی (نمونه موردی بررسی آسایش محیطی اتاق بیمار در بیمارستانی در شهر تهران)
  هانی حدادزادگان 1397
 10. کارآیی شاخص های نور روز در تخمین کیفیت روشنایی فضا مبتنی بر ترجیحات بصری کاربران (نمونه موردی تعدادی از فضاهای آموزشی دانشکده های معماری - شهر تهران)
  سیده نسترن سیدشفوی مقدم 1397