Faculty Profile

مهیار جاویدروزی

استادیار

مهیار جاویدروزی

معماری و شهرسازی / ساختمان

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "The high-performance light transmitting concrete and experimental analysis of using polymethacrylate optical fibers in it"
  Danial Navabi, Mahyar Javidroozi, Mohammad Reza Hafezi, amir mosavi
  Journal of Building Engineering, Vol. 38, pp.1-11, 2021
 2. "Structural Concepts Instruction Model for Architecture Students Regarding Motivation and Creativity Promotion"
  Javad Tabatabaei, Mehdi Mahmoudi Kamelabadi, Mahyar Javidroozi
  International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 8, No 12, pp.124-133, 2017
 3. "A Study on the Role of Lean Thinking in the Supply Chain Management in the Construction Projects (Tehran Province)"
  Behnam Daryayelaal, Mojtaba Hoseinali poor, Mahyar Javidroozi
  INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, Vol. 12, No 4, pp.12104-12109, 2014
 4. "Feasibility of Using an Integrated Project Delivery (IPD) in Mass Housing Collaborative Projects"
  Iman Nejati, Mahyar Javidroozi, AmirHoseen Mohebifar
  ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY, Vol. 25, No 8, pp.211-218, 2014
 5. "Sensitivity Analysis of the Elastic Buckling of Cracked Plate Elements under Axial Compression"
  Mahyar Javidroozi
  THIN-WALLED STRUCTURES, No 47, pp.522-536, 2009
 6. "sensitvity analysis of the elastic buckling of cracked plate elements under axial compression"
  محمد رضا خدمتی, Mahyar Javidroozi, پدرام عدالت
  THIN-WALLED STRUCTURES, Vol. 47, 2008
 7. "Experimental study oF prefabricated funicular Shell Units under Uniform Load"
  A Vafai, H.E Estekanchi, M Javidruzi, Mahyar Javidroozi
  Institucion of Civil Engineers-ice, Vol. 158, pp.167-174, 2005
 8. "Dynamic Instability of Cracked Cylindrical Shells"
  Mahyar Javidroozi
  THIN-WALLED STRUCTURES, Vol. 42, No 1, pp.79-99, 2004
 9. "Vibration buckling and Dynamic Stability of Cracked Cylindrical Shells"
  Mahyar Javidroozi
  THIN-WALLED STRUCTURES, Vol. 42, No 1, pp.79-99, 2004
 10. "Parametric Instability of Edge Cracked Plates. Thin-Walled Structures"
  Mahyar Javidroozi
  THIN-WALLED STRUCTURES, No 40, pp.29-44, 2002
 11. "چهارچوب برنامه ریزی سرپناه جمعی موقت پس از سوانح طبیعی"
  زهیر متکی، مهیار جاویدروزی، فرزانه سلطانی قلاتی
  فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، نسخه 10، شماره 3، صفحات:251-263، 1398
 12. "زلزله و طراحی و اجرای دیوارهای غیرباربر و تیغه ها"
  مهیار جاویدروزی
  آبادی، نسخه 16، شماره 50، صفحات:6-9، 1384
 13. "پایداری دینامیکی ورق های ترکدار در لبه"
  مهیار جاویدروزی
  شعر پژوهی، نسخه 20، شماره 27، 1382
 14. "Effects of fluid viscous dampers on seismic design and retrofit of R.C. buildings"
  مهیار جاویدروزی
  شعر پژوهی، نسخه 19، شماره 23، صفحات:24-38، 1381
 15. "اثر میراگرهای لزج مایع در طراحی و بهسازی ساختمان های بتن آرمه تحت زلزله"
  مهیار جاویدروزی
  شعر پژوهی، نسخه 19، شماره 23، صفحات:28-34، 1381
 16. "نوع آوری در آموزش مهندسی عمران پیشنهاد تاسیس رشته مهندسی ساختمان"
  مهیار جاویدروزی
  آموزش مهندسی ایران، نسخهشماره 1378

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "Effect of Cracks on Vibration Buckling and Parametric Instability of Cylindrical Shells"
  Mahyar Javidroozi
  sixth international conference on advances in steel structures( progress in structural stability and dynamics istructe asia - pasific forum,
 2. "A new formula for evaluating the bond stringth between repair material and concrete substrate"
  Ayatollah Momayez, ا رمضانپور, Mohammad jafar Khatami, Mahyar Javidroozi
  structural engineers world congress,
 3. "Buckling/elastoplastic collapse analysis of corroded steel plates under in-plane longitudlnal compression"
  Ahmad Khatami, Mahyar Javidroozi, علیرضا کریمی
  6th international conference on steel aluminum structures ICSAS 07,
 4. "A New Formula for Evaluating the Bond Strength between Repair Material and Concrete Substrate"
  Mahyar Javidroozi
  structural engineers world congress,
 5. "Buckling/Elastoplastic Collapse Analysis of Corroded Steel Plates under in plane Longitudinal Compression"
  Mahyar Javidroozi
  6th international conference on steel aluminum structures ICSAS 07,
 6. "بررسی الزامات مدیریت راه اندازی در چرخه عمر پروژه های طراحی و ساخت"
  Mahsa Sadeqi, Ahad Nazari, Mahyar Javidroozi, Omid Khajavi
  3rd International Conference on Research in Civil Engineering Architecture Urban Planning Sustainble Evviroment,
 7. "Crack Influences on the Vibration Buckling and Parametric Instability of Plates"
  Mahyar Javidroozi
  ASME 2008 Summer Heat Transfer Conference,
 8. "Trust in Construction Industry A View from Game Theory"
  Mahyar Javidroozi, Sahar Jalali, AmirHosein Mohebifar, Farshad Razmgah
  8th Asia-Pacific Business Research Conference,
 9. "ضرورت بکارگیری مهندسی ارزشی در طراحی معماری پروژه های مشارکت شهرداری"
  مهیار جاویدروزی، فرشاد رزمگاه، احد نظری، زهره سعادت
  دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، صفحات:1-12،
 10. "زمان بندی ساعات کاری کارگران با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی صفر و یک"
  سیدجواد هاشمی، معصومه سادات حسینی آمرئی، احد نظری، مهیار جاویدروزی
  دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری،
 11. "باز آفرینی الگوهای کهن آجرکاری ایرانی با رویکرد پارامتریک"
  مهیار جاویدروزی، پردیس شیبانی
  سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،
 12. "بررسی چالشهای فرآیندهای مدیریت راه اندازی در چرخه عمر پروژه های طراحی و ساخت از نقطه نظرات کارفرما، پیمانکار اجرائی و تیم تخصصی راه اندازی و بهره برداری"
  مهسا صادقی، احد نظری، مهیار جاویدروزی، امید خواجوی
  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت،
 13. "ارزیابی ریسک های چند معیاره در یک پروژه عمرانی"
  مهیار جاویدروزی، ماهان حقیقی خمامی
  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر.،
 14. "بتن پلیمری، معیارها و مصارف"
  مهیار جاویدروزی، عبدالرضا قاسمی، مهدی ملکی
  کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین،
 15. "تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های پیمانکار رتبه یک ابنیه"
  صالح عزتی، مهیار جاویدروزی، احسان اثنی عشری
  سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربری در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، صفحات:1-9،
 16. "ارتقا سطح برآورد هزینه ساخت سیستم سازه فلزی با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان"
  محمدرضا حافظی، مهیار جاویدروزی، امیرحسین محبی فر، سعید داور
  دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، صفحات:1-13،
 17. "بررسی وضعیت اعتماد بین سازمانهای فعال در پروژه های ساخت و ساز"
  مهیار جاویدروزی، سحر جلالی، امیرحسین محبی فر، فرشاد رزمگاه
  کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست، صفحات:1-9،
 18. "شناسایی عوامل انگیزشی منابع انسانی در پروژه های درمانی مطالعه موردی بیمارستان 200 تختخوابی جهرم"
  احمد مینوییان، مهیار جاویدروزی، رضا زندی
  دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، صفحات:1-9،
 19. "مدل فرآیندی افزایشی برای نظام برنامه ریزی پروژه"
  معصومه سادات حسینی آمرئی، مهیار جاویدروزی، مجتبی حسینعلی پور
  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت،
 20. "بررسی تاثیرات منشا خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی در پروژه های عمرانی"
  سید روزبه میر حسینی، احد نظری، مهیار جاویدروزی، کامران رضایی، کیوان صالحی
  5th Annual Conference Exhibition of HSE and Security Systems،
 21. "نقش تیم پروژه در موفقیت پروژه های بزرگ مقیاس ایران"
  فاطمه احمدزاده، مهیار جاویدروزی
  چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه،
 22. "بهسازی ابنیه ی دریایی بتنی با استفاده از ترکیبات دافع آب"
  عبدالعلی شرقی، مهیار جاویدروزی
  دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه،
 23. "شناسایی و اولویت بندی ریسک های قرارداد های مشارکت مدنی در ساخت و ساز شهری"
  مهیار جاویدروزی، ماهان حقیقی خمامی
  کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست، صفحات:1-27،
 24. "برآورد قیمت پیشنهادی برای شرکت در مناقصه در پروژه های سدسازی بر اساس مدیریت 10گانه پروژه PMBOK 2012"
  معصومه سادات حسینی آمرئی، مهیار جاویدروزی
  سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، صفحات:1-7،
 25. "بررسی جایگاه مدیریت راه اندازی و فرآیندهای اختتامی در تکمیل موفقیت آمیز پروژه های طراحی و ساخت"
  مهسا صادقی، احد نظری، مهیار جاویدروزی، امید خواجوی
  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، صفحات:1-15،
 26. "مدیریت کیفیت ساخت با رویکرد مدیریت کیفیت جامع (TQM)"
  معصومه دیوانی، مهیار جاویدروزی، محمدرضا حافظی، امیرحسین محبی فر
  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت،
 27. "بتن گوگردی، معیارها و مصارف"
  مهیار جاویدروزی، عبدالرضا قاسمی، مهدی ملکی
  چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری،
 28. "بررسی تاثیرات منشا خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS-MH) در پروژه های ساختمانی"
  سیدروزبه میرحسینی، احد نظری، مهیار جاویدروزی، کامران رضایی، کیوان صالحی
  دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری،
 29. "اثربخشی تیم پروژه در موفقیت پروژه های ساخت"
  فاطمه احمدزاده، مهیار جاویدروزی
  اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه،
 30. "مذاکره رویکرد اصلی حل و فصل ادعا در فرآیند مدیریت ادعا در صنعت ساخت و ساز"
  محمدتقی نظرپور، مهیار جاویدروزی، حسین اسدیان آروق
  کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، صفحات:1-20،
 31. "ارائه مدلی برای بهبود فرایند تیم سازی با بهره گیری از نظریه های تیم سازی و شخصیت شناسی"
  مهیار جاویدروزی، محمدعلی کاشف، سعید وصالی برازنده
  چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه،
 32. "امکان سنجی هیدروژل های نانو کامپوزیتی به عنوان جداره های نورگذر و شفاف"
  مهیار جاویدروزی، محمدرضا رحیمی زارچی
  کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر،
 33. "اختیارات و مسئولیت های مجریان ذیصلاح و دلایل نهادینه نشدن قانون آن"
  امیر سجاد مصطفوی، مهیار جاویدروزی، فرهاد آزرمی
  کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین،
 34. "آموزش کاربردی مفاهیم سازه ای برای دانشجویان معماری"
  جواد طباطبایی، مهدی محمودی کامل آبادی، مهیار جاویدروزی
  کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، صفحات:1-8،
 35. "تغییرات در پروژه های ساختمانی و ضرورت مدیریت آن"
  فاطمه جعفری قوام آباد، محمدتقی نظرپور، مهیار جاویدروزی
  پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری،
 36. "ارائه یک مدل مفهومی جهت ارزیابی موفقیت پروژه های مسکونی شهر تهران با استفاده از رویکرد چابک"
  اکبر عالم تبریز، مهیار جاویدروزی، محمدرضا کمندی، محمدمهدی اشتری
  دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی،
 37. "تحلیل لرزه ای نمای آجری بر روی دیواره LSF"
  فرزانه فرزانی، مهیار جاویدروزی، فرهاد آزرمی
  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، صفحات:1-13،
 38. "پیشنهاد نگاه فرآیندی به کنترل پروژه های ساختمانی در شرکت های پیمانکاری"
  معصومه سادات حسینی آمرئی، مهیار جاویدروزی، مجتبی حسینعلی پور
  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت،
 39. "شناسایی و اولویت بندی استراتژیهای حمایتی ساخت داخل کالا و تجهیزات پروژه های توسعه فازهای پارس جنوبی"
  مجتبی حسینعلی پور، مهیار جاویدروزی، محمدرضا کوشش
  کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع(شهریور 1395)،
 40. "شناسایی چالش های کیفی پروژه های مشارکت شهرداری با رویکرد مهندسی ارزش"
  مهیار جاویدروزی، فرشاد رزمگاه، احد نظری، زهره سعادت
  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، صفحات:1-14،
 41. "بهسازی ابنیه ی دریایی بتنی بااستفاده ازترکیبات دافع آب"
  عبدلعلی شرقی، مهیار جاویدروزی
  دومین کنفرانس بین المللی بتن وتوسعه، صفحات:64-65،
 42. "مدیریت کیفیت در صنعت ساخت"
  معصومه دیوانی، مهیار جاویدروزی، محمدرضا حافظی
  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت،
 43. "شناسایی معیارهای ارزیابی طراحی پروژه های مشارکت شهرداری تهران با رویکرد مهندسی ارزش"
  مهیار جاویدروزی، فرشاد رزمگاه، احد نظری، زهره سعادت
  چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری،
 44. "استانداردسازی فرایند مدیریت ادعای هزینه در پروژه های ساختمانی ایران بر اساس استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه"
  مهیار جاویدروزی، ولی اله پورکرامتی، کاوه عظیمی
  کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست، صفحات:1-14،