معماری روستایی

هسته پژوهشی «معماری روستايی» در تاريخ 1387/4/19 تصویب و از آن زمان فعالیت خود را آغاز کرده است. اهم اهداف‌های آن عبارتند از:
  • 1- شناخت ارزش‌های معماری بومی روستايی در جهت ارتقای دانش متخصصين

  • 2- تحقيق در زمينه تكنولوژی مناسب برای ساخت و ساز و فعاليت‌های عمران روستايی و تامين مسكن برای روستائيان

  • 3- شناخت و معرفی ويژگی‌های مصالح بومی روستايی و قابليت‌های آن‌ها

  • 4- روش‌های ارتقای كيفيت و تقويت مصالح بومی برای ساخت و ساز و مقاوم‌سازی بناهای بار ارزش روستايی

  • 5- آموزش نيروهای متخصص عمران و ساخت و ساز روستايی از طريق برگزاری دوره‌های كوتاه‌مدت با مشاركت بخش خصوصی و نهادهای دولتی

پیوندها:
هسته‌های پژوهشی
اطلاعات تماس:
مدير هسته: دکتر اکبر حاج‌ابراهیم زرگر
رزومه
a-zargar [at] sbu.ac.ir