گروه معماری

گروه معماری، با‌ قریب به شصت‌ سال آموزش معماری، پرسابقه‌ترین مجموعه آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی و از قدیمی‌ترین گروه‌های آموزشی دانشگاه است. این‌گروه آموزشی هم ارائه درس‌های رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی را بر‌عهده دارد و هم عهده‌دار برگزاری مقطع کارشناسی‌ارشد رشته «معماری» است. مقطع کارشناسی که رشته تحصیلی کامل و تمامی است، به‌نیت تربیت «معمار کارآمد» تاسیس شده‌ است و در دوره تخصصی کارشناسی‌‌ارشد، معمار ارشدی پرورده می‌شود که طرح‌های بزرگ معماری را مدیریت می‌کند و کارشناسان معماری و رشته‌های وابسته را هدایت می‌کند.

آموزش کارگاهی «طراحی‌ معماری» محور اصلی درس‌های هر دو‌ دوره است، به‌طوری که بیش از پنجاه واحد درسی دوره کارشناسی و هجده واحد درسی دوره کارشناسی‌ارشد در کارگاه‌ها‌ عرضه می‌شود. در پیوندی عرضی با کارگاه‌ها، دروس نظری به‌یاری دانشجو می‌آید تا با درک مفاهیم دانش‌های پیوسته و وابسته معماری، توان طراحی خود را ارتقا دهد و به جامع‌نگری دست یابد. به‌علاوه، دروس نظری باب تفکر و تحقیق را باز می‌کنند تا زنان و‌ مردان جوانی که به این دوره پای می‌گذارند به طراحان و معمارانی بدل شوند که به‌طور حرفه‌ای، راه تدارک هر موضوع و طرح تازه‌ را می‌دانند. در این مسیر آموزشی، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد آنجاست که دانشجو را با طرح‌ها و مسایل عینی کشور روبرو می‌کند تا همه آموخته‌های او در قالب طرحی جامع آشکار شود.

پیوندها:
گروه‌های آموزشی