معماری و شهرسازی ایران دوره قاجار

هسته پژوهشی «معماری و شهرسازی ايران دوره قاجار» در تاريخ 1388/2/8 به تصویب رسید و از آن زمان فعالیت خود را آغاز کرده است. اهم اهداف آن عبارتند از:
 • الف- شناخت شهر شامل:
 •   1-  خصوصيات شهرهای مهم

 •   2-  بررسی تغيير و تحولات شهری و شهرسازی

 •   3- بررسی ساختار شهر و اجزا و عناصر آن
 • ب- بررسی معماری شامل:
 •   1-  بررسی تحولات معماری

 •   2-  تفاوت‌ها و تشابه‌ها با معماری دوره‌های قبل

 •   3-  بررسی انواع بناها و خصوصيات معماری هر يک از آن‌ها

 •   4- ويژگی‌های طراحی معماری (ترکيب و انتظام فضايی، اندازه‌‌ها و تناسبات)

 •   5-  معرفی برخی مجموعه‌ها و بناهای شاخص

 •   6-  معرفی تزئينات و هنرهای وابسته به معماری، تاثير آنها بر فضاها، ابداعات جديد در اين زمينه

 •   7- معرفی مصالح مورد استفاده و بررسی فن ساختمان

 •   8- مطالعه کيفيت‌های برجسته فضا سازی و معماری

 • ج- زندگی و معماری شامل:
 •   1-  معماری و حوزه‌های زندگی، اقسام فعاليت‌ها و نسبت آنها با معماری

 •   2-  ذهنيت درباره معماری و ذوق معمارانه

 •   3-  حمايت و بانيگری

 •   4- پديد‌آورندگان و هنرمندان

 • د- نگاه به ميراث فرهنگی در عصر قاجار (چگونگی رفتار با ميراث گذشته) شامل:

 •     1- مبانی و زمينه‌های شکل‌گيری

 •     2- تجارب و شيوه‌ها

 • ه- شناسايی و گردآوری منابع و مراجع شامل:

 •   1- تدوين و تهيه کتابشناسی موضوعی

 •   2- ايجاد بانک اطلاعاتی کامپيوتری اطلاعات بناها و شهرها، نگاهی به تاريخ، فرهنگ و جامعه شامل:
 •   • تاريخ و حوزه جغرافيايی قلمرو و تغيير و تحولات آن
 •   • جامعه، اقتصاد و سياست
 •   • حکمت و انديشه
پیوندها:
هسته‌های پژوهشی
اطلاعات تماس:
مدير هسته: مهندس کامبيز حاجی قاسمی