معماری دفاعی - دفاعل غیر عامل در معماری

نام: «معماری دفاعی (دفاع غير‌عامل در معماری)»

مدير هسته: دكتر احمد اصغريان جدی

تاريخ تصويب: 1388/3/16

اهداف:

  • 1- پيشنهاد، تدوين و مديريت پروژه‌های بنيادی و كاربردی در زمينه معماری دفاعی، تهيه زمينه حمايت و انجام پروژه تحقيقاتی، جذب و تشويق نيروهای متخصص به‌منظور انجام تحقيقات و توليد علم در اين زمينه

  • 2- همفكری، همياری و نشان دادن راهكار به سازمان‌های قانون‌گذار نظير وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، نيرو، دفاع و شهرداری‌ها و همچنين مسئولان تاسيسات زيربنايی كشور و نيروهای نظامی در جهت تدوين و تنظيم مقررات ملی طراحی و ساخت سازه و اجرای طرح‌های عمرانی با رعايت دفاع غير عامل

  • 3- تدوين و برگزاری دوره‌‌های تخصصی كوتاه‌مدت و پسا‌دكتری در زمينه اثر‌گذاری دفاع غير‌عامل در طراحی معماری و شهرسازی و آمايش كشور

  • 4- برقراری ارتباط و ايجاد زمينه همكاری با سازمان‌های معتبر داخلی و بين‌المللی به‌منظور ارتقای سطح علمی كشور در زمينه تامين مجتمع‌های زيستی با ايمنی مطلوب و دارای تكنولوژی ساخت و ساز، مصالح و استفاده از امكانات بومی و نوين

  • 5- برگزاری سمينار و انجام پژوهش‌های بنيادی و كاربردی و انتشار كتاب، مقاله و جزوات در ارتباط با نياز كشور به معماری دفاعی

Responsive Image
پیوندها:
هسته‌های پژوهشی