نشریه‌های دیجیتال (کتاب سال دانشکده)

ایده انتشار یک کتاب سال برای دانشکده معماری و شهرسازی در اواسط دهه ۹۰ مطرح شد. این نشریه در‌ ابتدا قرار بود نمونه‌هایی از کارهای کارگاه‌های طراحی معماری دانشکده را منتشر نماید و عمدتا مخاطب بین‌المللی را هدف بگیرد. ولی بعدها نشریه به‌ سمت پوشش دادن سایر کارهای خلاقه و در نهایت تمامی کارهای انجام شده در دانشکده حرکت کرده و می‌کند. قالب انگلیسی اولیه نیز بعد از مدتی به قالب دوزبانه تغییر‌ کرد تا دسترسی مخاطبان داخلی به محتوای آن راحت‌تر شود. کمبودهای پیش‌بینی نشده منابع نظم سالانه اولیه کتاب سال را به سوی دو یا سه سال‌نامه برده است، مشکلی که دست‌اندرکاران در‌تلاش هستند در اسرع وقت به‌آن بپردازند. قالب انتشار کتاب الکترونیکی می‌باشد و به طور رایگان از وب‌سایت دانشگاه در دسترس‌ است.
Responsive Image
کتاب سال 2015-2016 دانشکده
دانلود کتاب سال 2014
Responsive Image
کتاب سال 2014 دانشکده
دانلود کتاب سال 2014
کتاب سال 2017-2019 دانشکده
دانلود کتاب سال 2014
پیوندها:
نشریه‌های علمی و پژوهشی دانشکده