گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای

گروه شهرسازی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی، از اوایل دوره‌های معماری تحت همين عنوان دائر بوده است این گروه در سال 1356 با ایجاد رشته برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای اولين دوره آموزشی مستقل خود را آغاز نمود، ​به‌دنبال آن در سال ۱۳۶۶، دوره کارشناسی‌ارشد طراحی شهری تاسیس گردید و دوره دكترای طراحی شهری در تاريخ 1384 شروع به فعاليت كرد. دكترای برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای نيز در سال 1387 اولين دوره دانشجوی خود را پذيرفت و همچنين برنامه‌های رشته شهرسازی با سه گرايش طراحی و برنامه‌ريزی شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای به‌وسيله گروه تهيه و به‌تصويب رسيده و مورد اجرا قرار گرفت.
دانش‌آموخته‌های طراحی طراحی، دانش و توانایی‌های لازم، جهت حضور موثر و نظام‌مند در ارتقای کیفی محیط شهرها و ایفای نقش‌های گوناگون در بخش‌های متنوع این رشته و حرفه را به‌دست‌ می‌آورند. ایشان بر حسب رشته تخصصی خود در بخش‌های زیر انجام وظیفه خواهند نمود:

 • 1- بخش فعالیت حرفه‌ای
 •   الف- هدایت طراحی شهری نظیر تدوین ابزارهای رسمی برنامه‌ریزی

 •   ب- طراحی شهری

 •   ج- کنترل طراحی شهری
 • 2- بخش مشاوره

 • 3- بخش پژوهش

 • 4- بخش آموزش و ترویج برای این‌که دانش‌آموخته‌های رشته طراحی شهری از عهده چنین مسئولیت‌هایی برآیند، به‌دو دسته دانش و مهارت اساسی به شرح زیر نیاز دارند:
 •   الف -دانش‌‌ و مهارت‌هایی که بر ابعاد ماهوی طراحی شهری تاکید دارند.

 •   ب- دانش‌‌ و مهارت‌هایی که بر ابعاد رویه‌ای طراحی شهری تاکید دارند، مانند:
 •    • شیوه‌های ارائه (ارتباطات گرافیکی، کتبی، شفاهی و غیره)
 •    • تحقق‌پذیری (تامین مالی طرح‌ها، امکان‌سنجی و غیره)
 •    • اجتماعی (سازمان‌دهی مشارکت مردم، کارجمعی و میان‌رشته‌ای، مذاکره و رفع اختلاف و غیره)
 •    • اداری (ابزارهای قانونی، بسترهای سازمانی و غیره)
 •    • ارتباط علمی و مستمر با دانشگاه‌های داخلی و خارجی
 •    • دستيابی به آخرين يافته‌های علمی و فناوری‌های نوين طراحی شهری در مورد بافت‌های با ارزش
Responsive Image
پیوندها:
گروه‌های آموزشی