قطب علمی طراحی شهری بافت‌های با ارزش و فرسوده

در‌پی ابلاغ مسئوليت ايجاد قطب طراحی شهری بافت‌های با‌ارزش و فرسوده، دست‌اندركاران قطب با مسئوليت دكتر پاكزاد، تصميم به طراحی و راه‌اندازی سايت مربوط به اين موضوع گرفتند، تا از آن طريق به تعامل با گروه‌ها و دانشگاه‌ها و مجامع علمی مربوطه ديگر، مبادله اطلاعات و آموزش‌های مربوطه، و به‌روز كردن اطلاعات خود جهت استفاده آموزشی و بازآموزی دانش‌آموختگان دانشكده بپردازند.
بر اين اساس با بررسی سايت‌های طراحی شهری مشابه، اقدام به برنامه‌ريزی و طراحی سايت مربوط به قطب طراحی شهری شد و متعاقب آن نسبت به تعيين و ابلاغ تجهيزات و ساير نيازهای فنی و نرم‌افزاری اقدام گرديد. طراحی سايت در پاييز 1385 صورت گرفت. جمع‌آوری اطلاعات از مهر‌ماه 1385 آغاز شد و پيگيری نيازمندی‌های قطب از زمستان 1385 تاكنون به‌طور مستمر صورت می‌گيرد.

اطلاعات جمع‌آوری شده در گروه‌هايی طبقه‌بندی شده‌اند كه اجمالا به شرح زير است:
  • 1- جمع‌آوری و طبقه‌بندی مجلات، مقالات و غیره مرتبط با موضوع

  • 2- پيداكردن سايت‌های طراحی‌ شهری مرتبط

  • 3- اقدام به راه‌اندازی كتابخانه طراحی شهری به دو صورت:
  • جمع‌آوری كتاب‌ها و ايجاد كتابخانه
  • به‌صورت كتابخانه روی وب‌سايت كه تاكنون برخی از كتاب‌ها توسط دانشجويان و سایر افراد در خارج از دانشكده Scan و يا عكس گرفته شده و در اختيار قطب قرار گرفته است.
  • 4- جمع‌آوری مقالات ترجمه شده توسط دانشجويان و ديگر افراد علاقمند با ذكر نام آن‌ها

  • 5- جمع‌آوری پايان‌نامه‌های ارائه شده در اين زمينه

  • 6- تمهيد مقدمات لازم جهت طراحی و ارائه بخشی تحت عنوان جمع‌آوری پروژه‌های طراحی شهری در اين زمينه در داخل و خارج ايران

همانطور كه در موارد بالا گفته شد كتابخانه قطب تاكنون موفق به جمع‌آوری 58 كتاب مرجع و كمياب و تعداد 25 CD از كتاب‌های مختلف طراحی شهری شده است. همچنين مقالات زيادی توسط دانشجويان ترجمه و يا نوشته شده كه آماده قرارگيری در سايت قطب می‌باشند، و تا‌كنون قطب موفق به تبديل بخشی از اين اطلاعات به فايل‌های قابل ارائه در سايت شده است.
فهرست كامل موارد پيش‌بينی شده در سايت قطب و ليست كتاب‌های موجود در پيوست آورده شده است.
لازم به‌ذكر است با توجه به اينكه راه‌اندازی و اداره اين سايت كاری تخصصی و مستلزم حضور مستمر همكاران و استادان قطب، آشنا با موضوع می‌باشد. چنين كار خطيری ايجاب می‌كند كه سايت مورد نظر توسط قطب طراحی شهری و تحت نظارت مستقيم آنها راه‌اندازی شده و به‌طور مستمر به‌هنگام نگهداری شود.
پیوندها:
هسته‌های پژوهشی