دفتر فنی آموزش و پژوهش

در سال 1360 و هم‌زمان با جنگ تحميلی، دفتر فنی آموزشی و پژوهشی دانشکده به‌منظور مشارکت در بازسازی ويرانی‌های جنگ تحميلی تشکيل شد. به‌منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرايی کيفی به سازمان‌ها و نهادهای اجرايی مرتبط با رشته معماری و شهرسازی اين دفتر مشغول فعاليت‌های تحقيقاتی و مشاوره‌ای بوده، و ده‌ها پروژه تحقيقاتی و اجرايی را با همکاری استادان و دانشجويان دانشکده تکميل نموده است.

عناوين برخی از پروژه‌های تحقیقاتی که اين دفتر تهيه کرده به‌صورت ذيل می‌باشد:
  • 1- تدوين ضوابط مکانیابی و طراحی مسجد

  • 2- بررسی عناصر و عوامل موثر در شکل‌گيری سيمای شهرها

  • 3- الگوسازی مدارس ابتدايی و راهنمايی در دو اقليم گرم و مرطوب و سرد

  • 4- بررسی تجربه‌های جبران خسارت زلزله گیلان و زنجان

  • 5- مطالعه سامان‌دهی کالبدی دانشگاه‌ها و افزايش بهره‌وری از فضاها

  • 6- بررسی تجربه‌های جبران خسارت در کشورهای سانحه‌خيز جهان

  • 7- تعيين و تدوين الگوی فرآيند تصميم‌گيری در خصوص دفاع غير عامل ساختمان‌های صنعتی و نظامی سازمان صنايع دفاع

  • 8- به‌سازی بافت با ارزش روستای امامزاده ابراهيم(ع) شهرستان شفت گيلان

  • 9- تهيه منوگرافی باشگاه فرهنگی تفريحی شرکت نفت ايران (باشگاه الهيه)

  • 10- طرح جامع راهبردی شهرک تحقيقاتی دانشگاه شهيد بهشتی واقع در اراضی آبسرد شهرستان دماوند

پیوندها:
هسته‌های پژوهشی