کسب دو مقام کشوری توسط نشریه دانشجویی روزنه

نشریه روزنه وابسته به انجمن علمی معماری دانشگاه شهید بهشتی در جشنواره تیتر ۱۲ (جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی)، موفق به کسب دو مقام‌ ارزشمند گردید:
•    رتبه دوم در رسته نشریات علمی هنر و معماری برای شماره سوم نشریه، "جانوران و معماری"؛
•    رتبه سوم در رسته مقالات علمی هنر و معماری برای مقاله نگین هل‌عطایی در شماره چهارم نشریه، "خیال و معماری".
این دو شماره از نشریه، به مدیر مسئولی فاطمه اتوکش و سردبیری علی خانی، مشاوره دكتر آزاده آقالطيفي و همت انجمن علمی معماری دانشکده معماری و شهرسازی، منتشر گردید.