آزمایشگاه ساختمان

آزمایشگاه فن ساختمان

آزمایشگاه فن ساختمان شامل آزمایشگاه بتن (درحال تجهیز)، آزمایشگاه مصالح (درحال تجهیز) و آزمایشگاه چوب است.

این آزمایشگاه به منظور بهره‌برداری گروه‌های زیر‌است:

  • استادان با گرایش‌های فن ساختمان، سازه، فن‌آوری‌های نوین، صنعتی‌سازی، بلند مرتبه‌سازی، مصالح، طراحی فنی و زیر‌شاخه‌های آن
  • ارتباط با‌ صنعت در زمینه‌های فوق و کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، و ارگان‌ها جهت ارائه خدمات مرتبط
  • دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی در زمینه‌های مرتبط با‌معماری و سازه، مصالح، بازیافت، مرمت، مقاوم‌سازی، خاک، زلزله، و نظایر آن
  • دانشجویان کارشناسی معماری

مسئول آزمایشگاه فن ساختمان:

دکتر محمد تحصیلدوست           

شماره تماس: 22531628

آزمایشگاه علوم ساختمان


خدمات آزمایشگاه علوم ساختمان در چهار حوره نور، پوسته ساختمان، بهره‌وری انرژی و کیفیت محیط داخلی، آیرودنیامیک ساختمان و آکوستیک تعریف شده‌است. این آزمایشگاه به‌منظور بهره‌برداری گروه‌های زیر است.


•    استادان با گرایش‌های انرژی، تنظیم شرایط محیطی، طراحی محیطی، طراحی پایدار و زیر شاخه‌های آن
•    ارتباط با صنعت در زمینه‌های فوق و کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، و ارگانها جهت ارائه خدمات مرتبط
•    دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی در زمینه‌های مرتبط با اقلیم، انرژی، پایداری، طراحی محیطی، و نظایر آن
•    دانشجویان کارشناسی و محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی


اطلاعات تکمیلی به نشانی زیر در دسترس است: http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewLab/10046

مسئول آزمایشگاه علوم ساختمان:

دکتر زهراسادات زمردیان              

شماره تماس: 22531628
 

آزمایشگاه طراحی و ساخت دیجیتال یا آزمایشگاه ساخت (فب لب) 

این آزمایشگاه به منظور بهره‌برداری گروه‌های زیر‌است:
•    استادان با گرایش‌های فن ساختمان، انرژی، سازه‌های نوین، طراحی و ساخت دیجیتال، طراحی فنی و زیر‌شاخه‌های آن
•    ارتباط با صنعت در زمینه‌های فوق و کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، و ارگانها جهت ارائه خدمات مرتبط
•    ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها و صنعت در زمینه کلیه سفارش‌های طراحی و ساخت نمونه فیزیکی قطعات مهندسی
•    دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی در زمینه‌های مرتبط با معماری و فرم‌های ساختمانی، سازه، روش‌های طراحی و ساخت، و نظایر آن
•    دانشجویان کارشناسی و محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

مسئول آزمایشگاه طراحی و ساخت دیجیتال:

دکتر محمد تحصیلدوست                        

شماره تماس: 22531628
 

Responsive Image