صفحه اصلی
دیوار وقف و اهداء کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
  • 673 بازدید

در طول سالیان گذشته استادان، حرفه‌مندان و نام‌آوران به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی لطف داشته‌اند و منابعی ارزشمند و گاهی‌ اوقات اموال خود را به کتابخانۀ مرکزی اهداء کرده‌اند. افرادی چون خسرو بهرون، احمد بیرشک، ثریا بیرشک، نوش‌آفرین انصاری، ماندانا صدیق بهزادی، و فاطمه رهادوست مجموعه منابع ارزشمندی در حوزه‌های مختلف به این کتابخانه وقف و یا اهداء کردهاند.

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه به احترام این بزرگواران و جهت یادگار، اسامی ایشان را بر دیواری به نام «دیوار وقف و اهداء» در سالن طبقه همکف کتابخانۀ مرکزی نصب کردهاند. در آینده نیز، اسامی واقفان و اهداءکنندگانی که منابع ارزشمندی به کتابخانه وقف یا اهداء کنند بر دیوار وقف و اهداء نقش خواهد بست.

افزودن نظرات