راهنمای ثبت پیشنهاده و پایان‌نامه در ایرانداک/همانندجو

تمامی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری موظف هستند بعد از دفاع خود از پایان‌نامه/ رساله مربوطه، به سامانه ثبت پیشنهاده، پایان‌نامه/ رساله ایرانداک به ادرس اینترنتی sabt.irandoc.ac.ir  مراجعه نمایند و پایان‌نامه/رساله خود را در آن سامانه ثبت نمایند و فایل گواهی ثبت خود را به صورت پرینت‌شده به‌همراه لوح فشرده پایان‌نامه تحویل مسئولین مربوطه بخش پایان‌نامه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دهند.

​​​​​​​****تسویه نهایی منوط به تحویل لوح فشرده و ثبت پایان‌نامه در سامانه ایرانداک می‌باشد​.
​​​​​​​
سوالات متداول.( در ارتباط با سامانه همانندجو)
سامانه ایرانداک
با‌توجه به فرایند مصوب دانشگاه شهید بهشتی جهت ثبت" پروپوزال (پیشنهاده) " و " پایان‌نامه ارشد، رساله دکتری " در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک جهت صیانت از حقوق پدیدآوران، لازم است دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی در ابتدا تحصیل و شروع "پروپوزال (پیشنهاده) ارشد یا دکتری" خود  را بعد از تصویب توسط اساتید مربوطه، در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک ثبت نمایند و در پایان تحصیلی پس از جلسه دفاع نیز "پایان‌نامه ارشد، رساله دکتری " خود  را در سامانه ثبت نمایند و گواهی پذیرش هر کدام که از سوی دانشگاه به رایانامه دانشجو (پدیدآور اثر) ارسال می‌شود را در سیستم آموزشی گلستان آپلود نماید.
 

کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی‌ارشد ، در حال حاضر همانندجویی فقط برای پروپزوال  انجام می‌شود. بعد از تاییدیه گروه مربوطه نسبت به پروپوزال لازم است پروپوزال خود را در سامانه همانندجو، همانندجویی نمائید.

 

  کلیه دانشجویان محترم مقطع دکتری بایست مطابق با ابلاغیه دانشگاه، همانندجویی را برای پروپوزال و رساله خود انجام دهند.

  توجه:
به اطلاع اساتید محترم می‌رساند، از آنجایی که دانشجویان خارجی فاقد کد‌ملی می‌باشند، همانندجویی پروپوزال و پایان‌نامه دانشجویان خارجی به عهده استاد راهنمای پایان‌نامه/رساله مربوطه می‌باشد.
 
سامانه همانندجو
راهنمای فرایند همانندجو دانشجویان ارشد.
راهنمای فرایند همانندجو ویژه دانشجویان دکتری
بعد از طی این مرحله دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری مطابق با راهنمایی که به‌پیوست ارائه می‌گردد، لازم است پروپوزال و پایان‌نامه / رساله خود را در سامانه ملی ثبت پیشنهاده و پایان‌نامه‌ ثبت کنند و کد رهگیری را در سامانه گلستان ثبت نمایند​.
سامانه ملی ثبت رساله، پایان‌نامه، پیشنهاده
راهنمای ثبت پروپوزال.
راهنمای ثبت پایان نامه
چگونگی روند تغییرات در سامانه ملی ثبت پروپوزال و پایان‌نامه/ رساله
اطلاعات تماس:
29902332
dissertations@sbu.ac.ir