تاریخچه

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در سال 1339 هم‌زمان با تاسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز‌نمود. در سال 1349 به‌ساختمان فعلی منتقل گردید. این واحد از دو مرکز مجزای کتابخانه و مرکز اسناد و موزه تشکیل شده‌است.
مجموعه کتابخانه مرکزی از کتاب‌ها و نشریات (فارسی ،عربی و انگلیسی)، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، تشکیل شده‌است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای کتابخانه اقماری در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های گوناگون است که به‌صورت متمرکز اداره می‌شوند، فهرست‌نویسی و آماده‌سازی منابع در هر یک از کتابخانه‌ها انجام می‌شود و کتابخانه‌ها به صورت تخصصی به ارائه خدمات می‌پردازند.
دانشجویان می‌توانند علاوه بر کتابخانه دانشکده خود در کتابخانه مرکزی نیز عضو باشند.

google map.JPG

اهداف کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه:

  • تهیه، جمع‌آوری و در دسترس قراردادن کتب و نشریات علمی و ادبی به منظور استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی و محققین
  • اعمال روش علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی علمی با استفاده از روش‌های نوین در سطح کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های تخصصی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
  • انجام خدمات فنی کتابداری و تسهیل امور مربوط به دسترسی مراجعین به کتب و نشریات
  • انجام پشتیبانی‌های تخصصی و نیروی انسانی از کتابخانه‌های دانشگاه
پیوندها:
آدرس دانشگاه شهید بهشتی از طریق گوگل مپ
برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی دانشگاه