رشته‌های تحصیلی

 • دانشکده مدیریت و حسابداری

  • 1- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - کسب‌وکار الکترونيک

  • 2- کارآفرینی - کسب‌وکار جديد

 • دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

  • 1- مدیریت آموزشی

  • 2- آموزش و بهسازی منابع انسانی

  • 3- روان‌شناسی تربیتی

 • دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

  • 1- معماری سيستم‌های کامپيوتری

  • 2- نرم‌افزار


 • دانشکده مهندسی برق

  • 1- سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

  • 2- سیستم‌های قدرت

  • 3- الکترونيک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

  • 4- برنامه‌ریزی و مديريت انرژی الکتريکی

 • دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

  • 1- روابط بین‌الملل

  • 2- علوم سیاسی

  • 3- علوم اقتصادی - برنامه‌ريزی سيستم‌های اقتصادی

 • دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

  • 1- مهندسی در سوانح طبيعی

  • 2- مهندسی زلزله

 • دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی‌های تجدیدپذیر

  • 1- مهندسی سيستم‌های انرژی تجديدپذير

 • دانشکده علوم ریاضی

  • 1- داده کاوی

  • 2- الگوریتم

 • دانشکده فناوری‌های نوين 

  • 1- مهندسی صنايع چوب و فرآورده‌های سلولزی - صنايع سلولزی

 • دانشکده معماری و شهرسازی

  • 1- مديريت پروژه و ساخت

 • دانشکده ادبيات و علوم انسانی 

  • 1- آموزش زبان انگليسی

 • دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

  • 1- مديريت ورزشی - مديريت بازاريابی در ارتباطات

پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید