درخواست، تمدید و تسویه‌حساب خوابگاه‌

دانشجویان روزانه غیربومی واجد شرایط مندرج در دفترچه انتخاب رشته در بازه زمانی اعلام شده می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و از طریق همین سامانه نتیجه درخواست خود را مشاهده نمایند.

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها:

 توجه : دانشجویان فوق می‌بایست نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل فرم مربوط به مدیریت خوابگاه اقدام نمایند.
 
فرم تقاضای استفاده از خوابگاه (دانشجویان مقطع دکتری)
فرم تقاضای استفاده از خوابگاه در تابستان (دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد)
فرم درخواست خوابگاه مختص دانشجویان بومی (ساکنین استان تهران و البرز) و  «پردیس دانشگاهی 2 شهید بهشتی»
 مقررات عمومی استفاده از خوابگاه
کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل روزانه غیر بومی که دارای سنوات مجاز می‌باشند که اشتغال به کار نداشته و از وام ودیعه استفاده ننموده باشند.
 

نحوه درخواست خوابگاه:

با ورود به سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) انتخاب گزینه‌های:
1- دانشجویی
2- خوابگاه
3- اطلاعات و درخواست‌ها
4- درخواست خوابگاه
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام فرمایند.
 
پیوندها:
دریافت خوابگاه
تمدید خوابگاه
تسویه حساب دائم
تسویه حساب موقت
سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
اطلاعات تماس:
29902093
29902098

تسویه حساب موقت با خوابگاه:

دانشجویان ساکن خوابگاه در صورت انصراف از خوابگاه، اخراج، دانش‌آموختگانی، مرخصی تحصیلی، حذف نیم‌سال یا اتمام مهلت مندرج در مجوز خوابگاه می‌بایست نسبت به تخلیه اتاق و تحویل آن به مسئول خوابگاه اقدام نمایند. در‌صورت عدم مراجعه و تسویه حساب به ازای هر روز تاخیر، ده برابر اجاره بها محاسبه می‌گردد.
با در دست داشتن مدارک کارت یا مجوز اسکان موقت و کلید اتاق و وسایل تحویلی می‌توانند بصورت حضوری به مسئ.لین خوابگاه مربوطه مراجعه کنند.
فرم تسویه حساب موقت (مختص دانشجویان خوابگاهی)
مسئولین بلوک‌ها

تمدید خوابگاه:

کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه در نیمسال اول که حائز شرایط اعلام شده در اطلاعیه‌های تمدید می‌باشند، می‌بایست جهت تمدید اسکان خود در بازه زمانی اعلام شده اقدام نمایند. در‌ صورت عدم تمدید یا عدم اعلام انصراف از خوابگاه طی نیم‌سال دوم نام دانشجو از فهرست بهره‌مندان از خوابگاه حذف نگردیده و دانشجو ملزم به پرداخت اجاره بها می‌باشد.
مدت مجاز بهره‌مندی از خوابگاه
مبنای محاسبه اجاره بهای خوابگاه‌ها
مقررات عمومی استفاده از خوابگاه
مدارک موردنیاز: رسید پرداختی اجاره‌‌‌ بهای خوابگاههای دانشجویی  همراه با کارت یا مجوز خوابگاه

نحوه درخواست تمدید خوابگاه: ورود به سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) و انتخاب گزینه‌های دانشجویی، خوابگاه، پرداخت و تسویه حساب، پرداخت‌های الکترونیکی بابت خوابگاه یا مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

تسویه حساب دائم:

کلیه دانش‌آموختگان پس از ابطال کارت‌دانشجویی خود در مدیریت حراست واحد صدور کارت در حراست، چنانچه قبلا از خوابگاه استفاده نموده باشند می‌بایست به مدیریت امور خوابگاه‌ها مراجعه نمایند.
تسویه حساب دانشجویان فاقد خوابگاه به‌صورت غیر‌حضوری و تلفنی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) انجام می‌پذیرد. 
 فرم تسویه حساب نهایی (دائم) مختص دانشجویان خوابگاهی
مدارک موردنیاز: رسید پرداختی اجاره بهای خوابگاه