کتابخانه مرکزی

 


امروزه بیشتر منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیکی و دیجیتالی منتشر شده و در وب قابل دسترس هستند. تولید، ورود، انتشار و ذخیره اطلاعات در وب به آسانی امکان‎‌پذیر بوده ولی بازیابی آن‎ کاربر را با چالش‌هایی روبرو می‎‌سازد. در نتیجه، پژوهشگران حوزه‎‌های مختلف از جمله جوامع کتابداری و طراحان وب به فکر راه‎‌حل‌هایی برای حل این مشکلات هستند.
 
طراحی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) توسط کمیته همکاری مشترک به عنوان جانشین قواعد فهرست‌‎نویسی انگلوامریکن (ویرایش دوم) بر اساس الگوهای مفهومی و قوانین فهرست‎‌نویسی بین‎‌المللی تدوین شده توسط ایفلا و پیدایش وب معنایی و استانداردهای آن  از جمله چارچوب توصیف منبع (آر.دی.اِف.) توسط کنسرسیوم وب جهانی، از اقدام‌های صورت گرفته برای توصیف کارآمدتر منابع اطلاعاتی و ارائه روابط مفهومی بین آنها در محیط وب است.
 
کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به همراه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به همکاری مشترک نسبت به پیاده‌سازی " آر دی ای" در دو کتابخانه مذکور نموده‌اند. هدف از این امر به کارگیری آخرین قواعد فهرست‌نویسی جهت همگام‌سازی با کتابخانه‌های جهان و همچنین دسترس‌پذیرتر نمودن منابع جهت استفاده کاربران به منظور کسب رضایت ایشان از ارائه خدمات کتابخانه می‌باشد.
 
جهت آغاز این فعالیت کارگروهی از دو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تشکیل گردید.

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و انجمن علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی را با عنوان پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش مورخ 28 بهمن 1398 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار کرد.

تجربه پیاده‌سازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای) در کتابخانه‌های دیجیتال.pdf

چکیده مقاله سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتال.pdf