بولتن (نشریه کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه)

درباره نشریه

آوای دانش نشریه الکترونیکی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی است که فعالیت خود را از پاییز ۱۳۹۱ آغاز کرد. این نشریه به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود. نشریه آوای دانش بدون درجه علمی بوده و با هدف انتشار مطالب در زمینه‌های موضوعی مرتبط با علم اطلاعات و دانش‌شناسی منتشر می‌گردد.

علاقمندان می‌توانند مقالات تاليفی و ترجمه خود را در حوزه‌های کتابداری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چاپ و نشر، آرشیو و اسناد، و سایر حوزه‌های مرتبط  از طریق نشانی الکترونیکیlib_circul@sbu.ac.ir  برای این نشریه ارسال نمایند.