دکتر مهدی شقاقی
ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

مرتبه علمی: استادیار (دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی)

تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره مدیریت: 1401- تاکنون

مشاهده پروفایل

آقای دکتر‌ مهدی شقاقی دانش‌آموخته دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند و در حال‌ حاضر سمت ریاست کتابخانه‌ مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر‌عهده دارند.