جدیدترین اخبار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه‌ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به مناسبت آغاز سال جدید، دسترسی به منابع خود را تا پایان فروردین 1400 رایگان کرد.

بازدید 760
وبینار ارزیابی نشریات غیرفارسی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 505
وبینار مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم افزار مندلی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 511

اطلاعیه ها

تعویق زمان برگزاری وبینار اشنایی با بخش سفارشات

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

وبینار آشنایی با سامانه آذرسا و میز مرجع مجازی ویژه کاربران دانشگاه

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سالن مطالعه

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

نشریات و مجلات