تاریخچه

دانشکده­ حقوق در سال تحصیلی 1345-1346 تاسیس شد. این دانشکده که نخست در جنب دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سپس در بخشی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قرار داشت، سرانجام به ساختمان اصلی خود که در سال 1382 به همت رئیس وقت دانشکده جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی و با مساعدت‌های ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر هادی ندیمی به مساحت 8470 متر مربع احداث گردید، منتقل شده است.
این دانشکده که به‌لحاظ نیاز کشور به متخصصان حقوقی از اوایل ایجاد دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) تاسیس شد، در سال‌های نخست با رشته‌های آموزشی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت مشاوران اداری کار خود را آغاز نمود و سپس از سال 1346 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی فعالیت‌های خود را گسترش داد. این توسعه بعد از انقلاب اسلامی تداوم یافت.
از بدو تاسیس این دانشکده به‌عنوان بنیان مرصوصی در عرصه حقوقی کشور هم در سطح هیات‌علمی خود و هم در سطح دانشجویان‌اش درخشش فراوانی داشته و دارد. از آن جمله می­‌توان  به نام پرآوازه برخی از اعضای هیات‌علمی و دانشجویان این دانشکده که موفق به دریافت جوایز ملی و بین‌المللی در حوزه آموزش و پژوهش شده‌­اند، اشاره نمود.
تعدادی از اعضای هیات‌علمی این دانشکده بعضاً فعالیت‌هایی در کرسی حقوق بشر، دفتر حقوقی دانشگاه و حوزه ریاست دانشگاه نیز داشته و دارند.