اعضای هیات‌علمی متوفی

اعضای هیات‌علمی متوفی در ده سال اخیر (1388 تا کنون)
ردیف نام و نام‌خانوادگی رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال تولد سال وفات
1 دکتر امیرحسین فخاری استاد حقوق حقوق خصوصی 1321 1388/09/08
2 دکتر رضا نوربها استاد حقوق حقوق جزا و جرم‌شناسی 1317 1389/11/23
3 حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی‌اکبر صادقی استاد حقوق حقوق اسلامی 1308 1393/01/18
4 دکتر مهدی شهیدی استاد حقوق حقوق خصوصی 1300 1383/11/22
5 دکتر منوچهر خزانی استاد حقوق حقوق جزا و جرم‌شناسی 1300 1378
6 دکتر محمدجواد صفار استادیار حقوق حقوق خصوصی 1336 1400/10/08
7 سید‌محمد هاشمی استاد حقوق حقوق عمومی و حقوق اقتصادی 1320 -