صفحه اصلی
چگونگی روند تغییرات در سامانه ملی ثبت پروپوزال و پایان‌نامه/ رساله
  • 15532 بازدید

چنانچه بعد از دفاع از پروپوزال خود و ثبت آن در سامانه ملی ثبت پروپوزال و پایان نامه/ رساله، عنوان پایان‌نامه دانشجو دچار تغیر شود (تغییر جزئی یا کلی)، یا اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه مورد نظر تغییر یابد (افزوده شدن، کاسته شدن، جایگزین شدن)، دانشجو موظف است این تغییرات به اطلاع معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده خود برساند تا مراحل انجام اصلاحات در سامانه ملی ثبت از سوی ایران‌داک انجام گیرد.

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

  1. بعد از ثبت نهایی پروپوزال/پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت و پذیرش نهایی آن از سوی دانشگاه، هیچ تغییری توسط دانشجو قابل اعمال نیست و تنها این تغییرات به وسیله کارشناسان ایران‌داک انجام می‌پذیرد.
  2. پیگیری این تغییرات فقط و فقط باید از سوی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی انجام گیرد، از این رو از تمامی واحدهای دانشگاه (پژوهشکده/ دانشکده/ پردیس) و همچنین دانشجویان محترم خواهشمند است از تماس با کارشناسان ایران‌داک خودداری نمایند.
  3. چنانچه مشخصات پروپوزال شما (عنوان، اساتید مشاور و راهنما) با پایان‌نامه/ رساله شما در سامانه ملی ثبت همخوانی نداشته باشد در هنگام تسویه حساب دچار مشکل خواهید شد.

الگوی نامه رسمی جهت اطلاع تغییرات در پروپوزال/ پایان‌نامه دانشجو توسط معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده/ پردیس مربوطه:

الگوی نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظرات