صفحه اصلی
چاپ كتاب آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی توسعه فضایی شهر و منطقه
  • 8584 بازدید

كتاب "آینده­پژوهی در برنامه­ریزی توسعه فضایی شهر و منطقه" تأليف خانم دکتر سحر ندایی طوسی در سال 1401 در انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

در عصر کنوني، و به‌ويژه با توجه به شرايط کشورهاي درحال‌توسعه همچون ايران، با وجود نامعلومي‌ها و عدم‌قطعيت‌ها، شيوه‌هاي سنتي و مرسوم برنامه‌ريزي توسعه فضايي شهري و منطقه‌اي کارایی خود را در مواجهه با شرايط پيش‌بيني‌نشده و غيرخطي ازدست داده‌اند. دراین کتاب جايگاه رويکرد نوين آينده‌پژوهي در فرايند برنامه‌ريزي فضایی به‌عنوان شیوه جدید و منعطف درباره تفکر و پژوهش درباره آینده معرفی و روش‌شناسی مناسبي براي پيوند و اتصال نتايج حاصل از اين مطالعات در برنامه‌ريزي پیشنهاد داده شده است.

افزودن نظرات