صفحه اصلی
انتشار جلد دوم کتاب حقوق مهندسی و مدیریت ساخت تالیف آقای دکتر محمدتقی نظرپور
  • 10220 بازدید

این کتاب برای نخستین بار در سال 1402، در 444 صفحه، در قطع وزیری و در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است. در این کتاب، نویسندگان کوشیده‌اند تا در هفت فصل مطالب و موضوعات متنوع و مرتبط، به مدیران حوزه ساخت‌وساز، علاقه‌مندان و فعالانِ رشتۀ تخصصی مدیریت پروژه و ساخت و همچنین دانشجویان این رشته تقدیم شود. در جلد دوم از مجموعة حقوق مهندسی و مدیریت ساخت موضوع مدیریت اجرا، به‌ویژه زنجیرة تأمین و مدیریت منابع پروژه‌های عمرانی بررسی شده است که مدیریت زنجیرۀ تأمین در پروژه‌های عمرانی، مدیریت پروژه و ساخت، مدیریت منابع مالی و اعتباری، مدیریت منابع انسانی و تشکیلاتی در پروژه‌های عمرانی، مدیریت منابع متکی بر فاوا در صنعت ساختمان، مدیریت HSSE و مدیریت خدمات بیمه، از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده هستند.

شایان ذکر است که جلد اول این مجموعه با عنوان «حقوق مهندسی و مدیریت ساخت: راهنمای جامع قوانین و مدیریت پیمان مربوط به طرح‌های عمرانی» تالیف آقای دکتر محمدتقی نظرپور و همکاران در سال 1401 در 415 صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است. در این مجلد مطالب و موضوعات متنوع و مرتبط، به شیوه‌ای مفید و کاربردی برای مدیران فعال در زمینۀ ساخت‌وساز، کارفرمایان، مهندسان مشاور، پیمانکاران و همچنین دانشجویان حوزه مدیریت پروژه و ساخت تشریح شده است.​​​​​​​

افزودن نظرات