صفحه اصلی
انتخاب دکتر علیرضا فلاحی به عنوان شهرساز پیشکسوت در حوزه علوم مرتبط در سال 1402 توسط دبیرخانه ملی روز جهانی شهرسازی
  • 9873 بازدید

دبیرخانه ملی روز جهانی شهرساز، در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲، جناب آقای دکتر علیرضا فلاحی را به پاس سه دهه خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرایی، خصوصاً بنیان گزاری و نهادینه سازی گروه بازسازی پس از سانحه، به عنوان تنها مرجع معماری و شهرسازی در مخاطرات طبیعی کشور، به عنوان شهرساز پیشکسوت در حوزه علوم مرتبط ۱۴۰۲ برگزیده است.
از طرف
--جامعه مهندسان شهرساز ایران
--گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران
--انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
--سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
--جامعه جهانی شهرسازی انجمن طراحان شهری ایران
--واحد شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

افزودن نظرات