راهنمای پایان نامه ها

پایان‌نامه - مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و حسابداری

مراحل پایان‌نامه
راهنمای تهيه و نگارش پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم چکیده
فرم دفاعیه
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید

پایان‌نامه  - کامپیوتر

فرم پیشنهاد پایان‌نامه.
فرم چکیده.
فرم تعیین داور
راهنمای پایان‌نامه.
فرم دفاعیه پایان‌نامه.

پایان‌نامه  - علوم کامپیوتر

فرم دفاعیه پایان‌نامه.
فرم پیشنهاد استاد راهنما
طرح پیشنهادی پایان‌نامه

پایان‌نامه - علوم تربیتی و روانشناسی

نمونه فرم پروپزال دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی