مدیران معاونت پژوهشی و فناوری

دکتر بهروز ابطحی
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
معاون پژوهشی و فناوری​​​​​​​
29902236
22431586
b_abtahi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر سیده‌مهری حمیدی سنگدهی
دانشیار پژوهشکده لیزر و پلاسما
مشاور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
29902067
29902066
m_hamidi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مصطفی زندیه
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
29902067
29902066
m_zandieh [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر احسان بهرامی سامانی
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
رئیس اداره ارزیابی پژوهشی
29902067
29902066
e_bahrami [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر حسن رضادوست چهارده
استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری
29902067
29902066
h_rezadoost [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مهدی جهانفر
استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
سرپرست آزمایشگاه مرکزی
29905428
29905427
m_jahanfar [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مهدی شقاقی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
29902323
m_shaghaghi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر محسن حاجی زین‌العابدین
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
رئیس اداره کتابخانه‌ها
29902342
m_zabedini [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر زهیر صیامیان گرجی
استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
رئیس اداره موزه و اسناد
29902329
z_siamian [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر هومان لیاقتی
استاد پژوهشکده علوم محیطی
مدیر همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
29902066
29902067
H-Liaghati [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمود نشاطی
استادیار دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
رئیس اداره همکاری‌های پژوهشی بین‌دانشگاهی
29902066
29902067
m_neshati [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر محمد صافی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامعه
29902066
29902067
m_safi[at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر محمدرضا نبید
استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
مدیر مرکز نشر آثار علمی
29902070
M-Nabid [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر فراهم احمدزاده
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
رئیس اداره نشریات
29902069
f_ahmadzade [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت