اداره امور اجرائی و هماهنگی

وظایف اداره امور اجرایی و هماهنگی
  • سازماندهی آئین‌نامه‌ها و ایجاد آرشیو فیزیکی تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، موافقت‌نامه‌ها
  • ایجاد آرشیو فیزیکی و مستندسازی تمامی فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای اداری حوزۀ ریاست دانشگاه
  • همکاری و تعامل مؤثر و سازنده با سایر اداره‌های حوزۀ ریاست به‌خصوص ادارۀ روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
سایر اداره‌ها:
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
امور هیات‌ها و شوراها 
 همکاران
نام و نام‌ خانوادگی​  سمت  شماره تماس
خانم سپیده عرب​​ حلوائی  سرپرست اداره امور اجرایی و هماهنگی ​​  29902287