اخبار

نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی برگزار شد

دکتر نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی و برخی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه، چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 از دانشکده علوم ریاضی بازدید کردند

بازدید 389
حضور مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیئت ‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در جلسه هیات رئیسه

دکتر خواک، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیئت ‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 28 بهمن 1399 حضور یافت. 

بازدید 375
رئیس دانشگاه: در دانشگاه ها باید آموزشهای مرتبط با حفظ میراث فرهنگی در شرایط کرونا و پساکرونا ارائه شود

لزوم ارائه آموزشهای مرتبط با حفظ میراث فرهنگی در شرایط کرونا و پساکرونا 

بازدید 497

اطلاعیه ها

انتصاب نائب رئیس و عضو شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه

نائب رئیس و عضو شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب شدند

سرپرست گروه مدیریت بازرگانی منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه مدیریت بازرگانی 

سرپرست گروه مدیریت مالی و بیمه منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه مدیریت مالی و بیمه

سرپرست گروه روانشناسی منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه روانشناسی 

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی