صفحه اصلی
دستورالعمل بررسی غيبت در امتحانات پايان نيمسال و بررسی مدارک پزشکی
  • 4234 بازدید

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند،

جهت آگاهی از دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیمسال برای تمام مقاطع تحصیلی و بررسی مدارک پزشکی دانشجویان در اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی فایل پیوست را مطالعه فرماييد. 

فرم درخواست پزشکي.

فرم دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات.

افزودن نظرات