اطلاعیه‌ها

اطلاعیه تغییر شیوه آموزشی دانشجویان
اطلاعیه ثبت‌نام دانشجویان دوره مجازی
اطلاعیه مستندات تحویل پایان‌نامه
اطلاعیه مدارک و اطلاعات - فرم صحت - تعیین داور
اطلاعات تماس:
شماره تماس
شماره تماس