Faculty Profile

زهیر متکی

استادیار

زهیر متکی

معماری و شهرسازی / سوانح و بازسازی

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
آمار و روش تحقیق در بازسازی 3 هر هفته، دوشنبه، 14:00-16:00، هر هفته، دوشنبه، 16:00-18:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
شناسایی و نمایه کردن منابع حوزه پژوهش رساله 3 هر هفته، سه شنبه، 07:30-09:00، هر هفته، چهارشنبه، 07:30-09:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
جامعه شناسی و روانشناسی بلایا 2 هر هفته، دوشنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
کارگاه 2(بازسازی شهر) 3 هر هفته، يك شنبه، 09:00-10:00، هر هفته، يك شنبه، 10:00-12:00، هر هفته، يك شنبه، 13:30-17:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401