واحد رائه کننده خدمات معاونت دانشجویی - مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت برای کمک به رفت و آمد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی یک واحد تحت عنوان سرویس دانشجویی دائر نموده که زیر نظرمدیریت خدمات دانشجویی فعالیت می‌نماید و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و همچنین برای کمک به رفت و آمد دانشجویان، کارمندان و اساتید تاکسی سرویس دانشگاه و سایر تاکسی سرویس‌های پیرامونی دائر می‌باشد
فرم‌های مرتبط -دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها

لیست سرویس‌های خوابگاه‌های دانشجویی

تاکسی سرویس‌های پیرامون دانشگاه

خطوط تاکسیرانی پیرامون دانشگاه

خطوط سرویس‌های اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی

سایر واحدهای مرتبط  با خدمت ندارد
متقاضی دریافت خدمت کلیه دانشجویان 
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت ندارد
نحوه دسترسی به خدمت

تاکسی سرویس دانشگاه: دانشجویان درصورت تمایل می‌توانند از تاکسی سرویس دانشگاه واقع در ضلع جنوبی دانشگاه جنب بانک تجارت استفاده نمایند. برای بهره‌مندی از این امکان با مراجعه حضوری و یا تماس با تلفن 29903061 این خدمات ارائه خواهد شد.

سرویس های اتوبوسرانی و مینی بوس رانی: مراجعه حضوری طبق لیست‌های عنوان شده است
توضیح: دانشجویان گرامی می‌توانند از طریق سامانه مسیر یاب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کوتاه‌ترین مسیر رفت و برگشت را انتخاب نمایند

متصدیان انجام خدمت مسئولین سرویس‌ها
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت مراجعه حضوری
میانگین زمان انجام خدمت ندارد
میانگین هزینه انجام خدمت ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه

آقای زرینی -تلفن: 29902155 رایانامه:r.zarini@mail.sbu.ac.ir

 

نام مسئول سرویس

شماره تماس​

​رایانامه 

​آقای محمودی

29902117​

mahm.mahmoudi@mail.sbu.ac.ir

آقای فضلعلی​

​29902117