بوفه‌ها و مراکز خدماتی

واحد ارائه کننده خدمت

معاونت دانشجویی – مدیریت خدمات دانشجویی

شرح فرایند انجام خدمت

این مراکز به منظور تامین بخشی از نیازهای رفاهی دانشجویان از سال 1362 با واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده و عقد قرارداد جهت ایجاد یک نانوایی و یک بوفه در محل دانشگاه فعالیت‌های خود را آغاز نمود. در سال‌های بعد، فعالیت مراکز خدماتی و رفاهی روندی افزایشی را تجربه نمود، به‌طوری‌که تعداد این مراکز از دو مرکز به 32 مرکز خدماتی و رفاهی افزایش یافته است. از جمله این مراکز می‌توان به نانوایی خوابگاه کوی، آرایشگاه، خشکشویی، فروشگاه‌ها، مراکز تکثیر و چاپ و ... در سطح دانشگاه و خوابگاه‌های دختران و پسران اشاره نمود

فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ​​​​​​​

ندارد

سایر واحدهای مرتبط با خدمت

ندارد

متقاضی دریافت خدمت

کلیه دانشگاهیان

مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه حضوری

متصدیان انجام خدمت

مسئولین بوفه‌ها و مراکز خدماتی

زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت ​​​​​​​ندارد

زمان و ساعت دریافت خدمت

ندارد

میانگین زمان انجام خدمت

10 دقیقه

میانگین هزینه انجام خدمت

بعد از استفاده از هر نوع بوفه قیمت محاسبه می‌گردد.

تلفن تماس کارشناس مربوطه
 رضا زرینی: 29902155          
 رایانامه: r.zarini@mail.sbu.ac.ir

 

نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت

اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید
عنوان جدید
پیوندها:
مدیریت خدمات دانشجویی