کار‌دانشجویی

خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
به‌منظور بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، فوق‌برنامه، اداري، خدماتي و رفاهي و ايجاد زمينه‌هاي کسب تجربه علمي براي دانشجويان و کمک به تامين بخشي از مخارج تحصيلي آنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کار دانشجویی، مطابق ضوابط و شرایط و زیر نظر معاونت دانشجویی انجام می‌پذیرد.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
آموزش‌های دانشکده‌ها
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
دانشجویان عزیز می‌بایست جهت درخواست کار دانشجویی از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.
متصدیان انجام خدمت
کارشناس کار دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
سامانه گلستان
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه گلستان
میانگین زمان انجام خدمت
5 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
تلفن 29902163 
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت