اداره بهـــداشت و درمـــان
معاونت دانشجویی  


 
  • سلامتی به معنای داشتن قدرت و توانایی جسمی و ذهنی برای یک زندگی پویاست. سلامتی یعنی سرشار از انرژی بودن، آرام و عمیق خوابیدن و شاداب بیدار شدن، سلامتی یعنی زندگی، یعنی لبخند و در نهایت یعنی احساس رضایت و خوشبختی.
  • اداره بهداشت و درمان مصمم است با برنامه‌ریزی‌های خود که متناسب با نیازها و تقاضاهای بهداشتی قشر دانشجو و با هدف ارتقاء سلامت و ایجاد احساس رضایت در میان این گروه آینده‌ساز است، هم جهت با سیاست‌های توسعه پایدار کشور حرکت نماید.

اطلاعیه های اداره بهداشت


انواع بیماری ها

پیام سلامت