اهداف و ماموریت‌ها

  • 1- بهبود و ساماندهی امور دانشجویی

  • 2- افرایش امکانات رفاهی دانشجویان

  • 3- توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد‌نیاز دانشجویان

  • 4- تربیت دانشجوی کارآمد و موثر

  • 5- ارتقاء جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه

  • 6- افزایش سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان