رویدادهای پژوهشکده اعجاز قرآن

اخبار پژوهشکده

برگزاری سلسله نشست های میان رشته ای «قرآن و علوم انسانی»

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 1915
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی اعجاز قرآن ایران

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 2040
مصاحبه دکتر طالبپور با خبرگزاری مهر در خصوص رشته قرآن کاوی رایانشی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 1975

اطلاعیه ها

برگزاری جلسه بررسی میزان پیشرفت پایان نامه دانشجویان

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود پژوهشکده اعجاز قرآن

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

برگزاری نخستین هم اندیشی «انسان شناسی و اسلام»

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی